News

Viimasest õpirändest enne eriolukorra kehtestamist 19. March valev.valjaots@jkhk.ee

Ajal, mil COVID-19 oli ilmakodanikud ärevile ajanud, kuid piiride sulgemist ei uskunud keegi, jätkasid JKHK ehituse eriala õpetajad oma töökohustuste täitmist. Seega planeeritud oli Erasmus+ õppereis Küprosele ja sinna ka 8.03.2020 lennati.


Erasmus+ ehitusvaldkonna haridustöötajate õpirände eesmärgiks oli tutvuda ehitustehnoloogiatega täiesti erinevas klimaatilises ja arhitektuurilises keskkonnas, nende murede ja lahendustega seoses energia kokkuhoiuga. Ivar ja Eiki külastasid erinevaid tsiviilehitusprojekti objekte, mõistmaks piirkonna kliimavöötmes paiknemise asukohast tulenevaid ehitustehnoloogia eripärasi ja leidmaks piirkondade üleseid koostöövõimalusi edaspidistes projektides. Näiteks tutvusid nad lähemalt ettevõtte G&V Hadjidemsthenous Ltd kinnisvaraarendaja ehitusobjektidega. Nende uusarenduste objektid on suure tõenäosusega meie õpilaste tulevased praktikakohad.

Õpirändurite rõõmuks võimaldas planeeritud programm tutvuda erinevates ehitusetappides olevate eramutega. Kuna tegu on maavärinaohtliku piirkonnaga, siis oli muljetavaldav nende monoliitbetooni lahendused, muutmaks hooneid maavärinakindlaks. Hoone koos õueala ja piirava aiaga valatakse reeglina monoliitbetooni. Sellele järgneb hoone soojustus, mis on Eesti tehnoloogiaga sarnane, lihtsalt tänu soojale kliimale on nõuded soojustuse kihi paksusele kuni 80 mm ehk õhem kui meil.

Edasi tutvuti renoveeritavate hotellide näidetel suurte jahutussüsteemide ülesehitusega GREENAIR kompanii eestvedamisel. Äärmiselt huvitav ja hariv õppekäik nende hotellide ehitusobjektidele.

Kaasnev eesmärk oli viia end kurssi ka meie õpilaste õpirände praktikakohtade ja elamistingimustega. Nähtu vastas igati ootustele, vajalikule tasemele ning inimesed on Küprosel ikka väga sõbralikud ja abivalmid.

Kokkuvõttes leidsid õpirändurid, et tegemist oli tööks vajaliku, säästvat arengut toetava ning projektis osalejat hariva välislähetusega. Õpirändel täidetud eesmärkidest saadud uute teadmiste ning loodud seoste edasiarendus jätkub kodukoolis igapäevases õppetöös. Avardus maailmapilt erinevatest ehitustehnoloogiates, lisaks saab nähtut-kogetut kasutada nii õpilaste õpirändeks ettevalmistamisel kui ka võrdlusmaterjalina igapäevases õpetajatöös.

Õpirände alguseks oli saare põhjaosas registreeritud vaid üks juhtum, mis hiljem ümber lükati. Tagasituleku päevaks oli nakatunute arv Eestiga võrreldes 6 korda väiksem. Õpirände ajastus oli igati õnnestunud - ehituse eriala õpetajad jõudsid õpirändelt tagasi päev enne riigipiiride sulgemist. Tänase päeva seisuga kellelgi haigusnähtusid ei esine ja õppetöö jätkub e-õppena.

Kõik teised õpiränded on tühistatud eriolukorra lõpetamiseni.

Merje Mölter
projektijuht

Erasmus+ ehitusvaldkonna haridustöötajate õpirände eesmärgiks oli tutvuda ehitustehnoloogiatega täiesti erinevas klimaatilises ja arhitektuurilises keskkonnas, nende murede ja lahendustega seoses energia kokkuhoiuga. Ivar ja Eiki külastasid erinevaid tsiviilehitusprojekti objekte, mõistmaks piirkonna kliimavöötmes paiknemise asukohast tulenevaid ehitustehnoloogia eripärasi ja leidmaks piirkondade üleseid koostöövõimalusi edaspidistes projektides. Näiteks tutvusid nad lähemalt ettevõtte G&V Hadjidemsthenous Ltd kinnisvaraarendaja ehitusobjektidega. Nende uusarenduste objektid on suure tõenäosusega meie õpilaste tulevased praktikakohad.


Õpirändurite rõõmuks võimaldas planeeritud programm tutvuda erinevates ehitusetappides olevate eramutega. Kuna tegu on maavärinaohtliku piirkonnaga, siis oli muljetavaldav nende monoliitbetooni lahendused, muutmaks hooneid maavärinakindlaks. Hoone koos õueala ja piirava aiaga valatakse reeglina monoliitbetooni. Sellele järgneb hoone soojustus, mis on Eesti tehnoloogiaga sarnane, lihtsalt tänu soojale kliimale on nõuded soojustuse kihi paksusele kuni 80 mm ehk õhem kui meil.

Edasi tutvuti renoveeritavate hotellide näidetel suurte jahutussüsteemide ülesehitusega GREENAIR kompanii eestvedamisel. Äärmiselt huvitav ja hariv õppekäik nende hotellide ehitusobjektidele.

Kaasnev eesmärk oli viia end kurssi ka meie õpilaste õpirände praktikakohtade ja elamistingimustega. Nähtu vastas igati ootustele, vajalikule tasemele ning inimesed on Küprosel ikka väga sõbralikud ja abivalmid.

Kokkuvõttes leidsid õpirändurid, et tegemist oli tööks vajaliku, säästvat arengut toetava ning projektis osalejat hariva välislähetusega. Õpirändel täidetud eesmärkidest saadud uute teadmiste ning loodud seoste edasiarendus jätkub kodukoolis igapäevases õppetöös. Avardus maailmapilt erinevatest ehitustehnoloogiates, lisaks saab nähtut-kogetut kasutada nii õpilaste õpirändeks ettevalmistamisel kui ka võrdlusmaterjalina igapäevases õpetajatöös.

Õpirände alguseks oli saare põhjaosas registreeritud vaid üks juhtum, mis hiljem ümber lükati. Tagasituleku päevaks oli nakatunute arv Eestiga võrreldes 6 korda väiksem. Õpirände ajastus oli igati õnnestunud - ehituse eriala õpetajad jõudsid õpirändelt tagasi päev enne riigipiiride sulgemist. Tänase päeva seisuga kellelgi haigusnähtusid ei esine ja õppetöö jätkub e-õppena.

Kõik teised õpiränded on tühistatud eriolukorra lõpetamiseni.

Merje Mölter
projektijuht