Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  Infoturbe haldamine 
·  Organisatsiooni talitluspidevuse haldamine​​​​​​     
·  Teenuse osutamine
·  IT lahenduste toimimise tagamine
·  IT turvaspetsialisti praktika

Õpingud lõpevad IT- turvaspetsialist, tase 5 koolieksamiga. 

Praktika 15 EKAP
9,5 õppenädalat

Võimalused tööturul
IT-turvaspetsialist, tase 5 õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles töötamine nõuab küberturbealaseid teadmisi ja oskusi.

IT-turvaspetsialist, tase 5
·  Haldab infoturbe halduse põhialuseid
·  Rakendab protsesse, mis tagavad IKT-süsteemide turvalisuse ja osaleb nende protsesside kujundamisel ja arendamisel    
·  Loob, hoiab ja säilitab  positiivseid ärisuhteid partneritega, juurutades organisatsioonilisi protsesse ja olles kooskõlas nendega
·  On erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab oma töötegevuste eest ning on valmis juhendama kaastöötajaid
·  Haldab  IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleb nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel

Edasiõppimise võimalused
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT-süsteemide turvaspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Jobs pretext: 

IT-turvaspetsialist, tase 5 õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles
töötamine nõuab küberturbe alaseid teadmisi ja oskusi.

Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.
 

Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õppevormEelnevalt IT- süsteemide nooremspetsialisti (EKR, tase 4 kutsekeskharidusõpe) õppekava läbinud või vastavad kompetentsid muul moel omandanud ja vähemalt keskharidust omavad isikud, kes soovivad asuda õppima IT – Turvaspetsialisti õppekaval1 aasta (sessioonõpe)
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
15