Särevere õppekoht

Lisainfo: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Õppegruppe 2022 ei avata

Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Teedeehitaja alusteadmised
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Troppimistööd teedeehituses
·   Teetöömasinate juhtimine ja hooldus
·   Lukksepatööd
·   Pinnasetööd
·   Geotehnika alused
·   Liiklusõpetus
·   Teede hooldamine ja remont
·   Teedemasinate juhtimine ja hooldus
·   Teedeehituse tehnoloogia
·   Kivisillutiste paigaldamine
·   CAD-joonestamine
·   Metsanduse alused ja saeõpetus

Õpingute jooksul on võimalik omandada juhtimisõigus:
B-kategooria
C1-kategooria
T-kategooria sõidukitele

Tunnistused:
Teehöövli-, buldooseri-, kopp-laaduri, -ekskavaatori- ja teerullijuhtimiseks

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam Teedeehitaja, tase 4.

Praktika:
·   kokku 1040 tundi

Võimalused tööturul
·   teetööline
·   buldooserijuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht
·   asfalteerija

Teetööline ja teedeehitusmasina juht töötab üldjuhul teedeehitusobjektil. Nende tööks on uute teede ehitamine või vanade rekonstrueerimine. Tänapäeval on teedeehitusega tegelevad ettevõtted  spetsialiseerunud teatud tööde tegemiseks, seega on ettevõtte masinad planeeritud kindlate tegevuste sooritamiseks. Teedeehitajale tuleb kasuks meeskonnatöö oskus. Teedeehituse objektid asuvad tihtilugu kodupaigast kaugel ja seega tuleb arvestada komandeeringutega ning suvel ka tunduvalt pikemate tööpäevadega. Head teedeehitajat tunneb kvaliteetselt teostatud tööst ja see on parim soovitus edasistele pakkumistele.

NB! Saab õppida AINULT Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
Eriala lõpetajad saavad sõiduauto, veoauto (3a väikeveoauto) ja teetöömasinate juhiload tasuta.

Teedeehitaja rakenduskava 

Õppetöö toimub Särevere õppekohas.

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Kontaktid: 
Contact title: 
Ivar Kohjus, juhtõpetaja
Phone number: 
+372 525 5265
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (tase 4)Sesoonne statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid3 aastat
Neljanda taseme kutseharidusõpe (tase 4)Sesoonne statsionaarne koolipõhine õpePõhiharidus2 aastat
Neljanda taseme kutseharidusõpe (tase 4)Töökohapõhine õpeStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
20