TE-20 ja TE-19 õpilaste õppekäik Maanteemuuseumisse - 24.09.2020