Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Kooli vastuvõtul arvestatakse:
- põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine
- loogikatest (tehakse koolis)
- individuaalne vestlus

Õppetöö ajad sessioonõppijatele 2023-24. õa.
ITS22:  11-15.09, 16-20.10, 13-17.11, 11-14.12,
08-12.01, 05-09.02 (praktika 12.02-19.04)   
22-26.04, 20-24.05. Eksam juunis


ITS23: 18-22.09, 23-27.10, 20-24.11, 04-07.12,
15-19.01, 12-16.02, 18-22.03,15-19.04, 13-17.05 (praktika 20.05-24.08)
NB! Sessiooniaegades  võib esineda muutusi. 

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  IT- valdkonna alusteadmised
·  Windows operatsioonisüsteemid
·  Linux/BSD operatsioonisüsteemid
·  Rakendusserverid
·  Skriptimisvahendid
·  Majutuskeskkonna riistavara
·  Arvutivõrgud
·  IT- korralduse alused
·  Küberturvalisus
·  Lisaks õppimist toetavad valikained vt õppekava

Praktika 30 EKAP
I kursus 15 EKAP (9,5 õn)
II kursus 15 EKAP (9,5 õn)

Võimalused tööturul
IT-süsteemide spetsialist, Kasutajatoe spetsialist, IT-administraator, Testija, Arvutitehnik, IT-tehnik

IT-süsteemide spetsialist: töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT süsteemide nooremspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

NB! Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
IT
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus2 aastat
Saki järjekord: 
14