Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!
 

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

25. -27. jaanuar 2021 Raplamaa, veebikoolitus, TÄITUNUD
15. -17. veebruar 2021 Pärnumaa, veebikoolitus,

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

12. jaanuar 2021 Raplamaa, veebikoolitus, TÄITUNUD
14. jaanuar 2021 TASULINE,  veebikoolitus
19. jaanuar 2021 Järvamaa, veebikoolitus,TÄITUNUD, lükkus edasi 3. veebr.
21. jaanuar 2021 Viljandimaa, veebikoolitus,TÄITUNUD
 3. veebruar 2021  veebikoolitus, TÄITUNUD
 4. veebruar 2021  veebikoolitus, TASULINE (60 eur)
 9. veebruar 2021  veebikoolitus,TASULINE (60 eur)

 

2021. aastal toimub

  1. Lihaveisekasvatuse alused (72 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!
 

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

25. -27. jaanuar 2021 Raplamaa, veebikoolitus, TÄITUNUD
15. -17. veebruar 2021 Pärnumaa, veebikoolitus,

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

12. jaanuar 2021 Raplamaa, veebikoolitus, TÄITUNUD
14. jaanuar 2021 TASULINE,  veebikoolitus
19. jaanuar 2021 Järvamaa, veebikoolitus,TÄITUNUD, lükkus edasi 3. veebr.
21. jaanuar 2021 Viljandimaa, veebikoolitus,TÄITUNUD
 3. veebruar 2021  veebikoolitus, TÄITUNUD
 4. veebruar 2021  veebikoolitus, TASULINE (60 eur)
 9. veebruar 2021  veebikoolitus,TASULINE (60 eur)

 

2021. aastal toimub

  1. Lihaveisekasvatuse alused (72 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188