News

Tasemeõppes osalemise toetus Töötukassalt! 24. May valev.valjaots@jkhk.ee

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada