Nõustamine

Nõustamisega tegeleb tugitalitus, õppija esmane nõustaja on õppegruppide juhataja.


Õpilast nõustavad 
    •Riina Muuga – tugitalituse juhataja
        •Telefon  +372 5342 5637
    •Koida mölder – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5341 1552
    •Reili Vassiljev – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5307 3994
    •Kristi Koit - õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5912 8841
    •Katrin Vreimann - õppegruppide juhataja
        •Telefon  +372 502 0431 

 

Juhatatavad õppegrupid (uuendamisel).


Õppegruppide juhataja nõustab ja toetab õpilasi: 
    •kooliellu sisseelamisel;
    •toetuste taotlemisel; 
    •õpiraskuste korral;
    •VÕTA taotlemisel;
    •akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. 


Koolivälised abikontaktid:

    Hädaabi 112
    Lasteabi 116 111
    Perearsti nõuandetelefon 1220 või +372 634 6630
    Lasteabi online vestlus www.lasteabi.ee
    Noorte Usaldustelefon 646 6666 
    Abi otsmise ABC www.peaasi.ee
    Psühholoogiline nõustamine www.lahendus.net
    Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/
 
 
 

Õpilast nõustavad 
    •Riina Muuga – tugitalituse juhataja
        •Telefon  +372 5342 5637
    •Koida mölder – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5341 1552
    •Reili Vassiljev – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5307 3994
    •Kristi Koit - õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5912 8841
    •Katrin Vreimann - õppegruppide juhataja
        •Telefon  +372 502 0431 

 

Juhatatavad õppegrupid (uuendamisel).Õppegruppide juhataja nõustab ja toetab õpilasi: 
    •kooliellu sisseelamisel;
    •toetuste taotlemisel; 
    •õpiraskuste korral;
    •VÕTA taotlemisel;
    •akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. 


Koolivälised abikontaktid:

    Hädaabi 112
    Lasteabi 116 111
    Perearsti nõuandetelefon 1220 või +372 634 6630
    Lasteabi online vestlus www.lasteabi.ee
    Noorte Usaldustelefon 646 6666 
    Abi otsmise ABC www.peaasi.ee
    Psühholoogiline nõustamine www.lahendus.net
    Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/