Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses)
Töökohapõhine õpe

Õppekavarühm: Koduteenindus

Kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohal ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis.
Õppetöö ettevõttes toimub vastavalt kokkulepitud õppetöögraafikule:
Tartu - igal teisipäeval
Jõgeva - igal kolmapäeval
Viljandi - igal neljapäeval

Oskused ja teadmised mida omandad:
•  Koristusvajaduse määratlemine
•  Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
•  Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
•  Hoolduskoristus ja suurpuhastus
•  Tervishoiuasutuste hügieen ja hoolduspuhastus

Õpingute lõppedes  puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksam

Võimalused tööturul:
•  Puhastusteenindaja
•  Eripuhastustöötaja

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine.
Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks.
Eripuhastustöötaja töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega.
Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Edasiõppimise võimalused:
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas ja ettevõtetes Puhastusteenindaja, tase 3 (tervishoiu -ja hoolekandeasutustrle)  moodulite rakenduskava kohaselt.

Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Töökohapõhine õpePuuduvad1 aasta
Saki järjekord: 
62