Õppeliik: neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika
Esita avaldus www.sais.ee

Õppetöö algus: 

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Sisetööde elektriku alusteadmised 
·   Hoone elektripaigaldiste ehitamine 
·   Hoone elektripaigaldiste käit
·   Erialase joonestamise alused
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Võimalused tööturul
·   elektrik
·   elektrimontöör

Elektrik töötab uute elektrisüsteemide ehitamisel, vanade süsteemide renoveerimisel või  elektrikäitude hooldamisel. Samuti ehitab elektrik välisliine ja paigaldab tänavavalgusteid.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit, sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Nõudlus elektrikutele on püsiv, sest lisaks uusehitustele vajavad elektrisüsteemide korrastamist ka sajad tuhanded kodumajapidamised.

Õppetöö toimub sisetööde elektrik TKP rakenduskava 2020  kohaselt.
Kooli õppekava 2020
Rakenduskava 2022

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisPõhiharidus. Töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia2 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
84