Paide õppekoht


Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Sessiajad MÜ-19/õ:

23-24.10.2019

20-21.11.2019

11-12.12.2019

15-17.01.2020

25-27.02.2020

24-26.03.2020

22-23.04.2020

26-27.05.2020

03.06.2020

17.08 2020

Lõpueksam september 2020

Oskused ja teadmised mida omandad:
·  Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
· Teenindamine ja müümine
·  Kassatöö
·  Müügitöö korraldamine

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Võimalused tööturul
·  Müüja-klienditeenindaja
·  Klienditeenindaja 
·  Kassapidaja
·  Müüja–konsultant

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis, täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades. 
Müüja-klienditeenindaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.


Edasiõppimise võimalused:
Müügikorraldaja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses.

Õppetöö toimub klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 rakenduskava kohaselt

Õppekava

Praktika programm-juhend

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase4)Töökohapõhine õpePõhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
40