Paide õppekoht


Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Sessiajad MÜ-20/õ:                                     

14-15.10.2020
11-12.11.2020
     09.12.2020
12-14.01.2021
09-11.02.2021
16-18.03.2021
14-15.04.2021
12-13.05.2021
     09.06.2021
     25.08 2021
15-16.09.2021

Lõpueksam oktoober (kuupäev täpsustamisel).
http://www.kutseeksamikeskus.ee/

Oskused ja teadmised mida omandad:
·  Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
· Teenindamine ja müümine
·  Kassatöö
·  Müügitöö korraldamine

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Võimalused tööturul
·  Müüja-klienditeenindaja
·  Klienditeenindaja 
·  Kassapidaja
·  Müüja–konsultant

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis, täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades. 
Müüja-klienditeenindaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.


Edasiõppimise võimalused:
Müügikorraldaja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses.

Õppetöö toimu klienditeenindaja kaubanduses rakenduskava 2020 kohaselt.
Õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase4)Töökohapõhine õpePõhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
40