Köögiabiline

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus: www.sais.ee
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine (HEV)

Oskused ja teadmised mida omandad:

·  Puhastus- ja koristustööd
    - köögiseadmete ja töövahendite puhastamine
    - prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine
    - nõude pesemine
    - ruumide üldpuhastamine
·  Tooraine eeltöötlemine 
    - tooraine külm eeltöötlemine
·  Teenindamine
    - laudade katmine ja koristamine
·  Tööalase suhtlemise alused
·  Toiduhügieen

Õppetöö kestab 2 aastat ja õpingute lõppedes  võimalus sooritada köögiabiline, tase 2 kutseeksam

Võimalused tööturul
·   Toitlustuse abitööline
·   Abikokk

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.
Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
Köögiabiline peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil

Edasiõppimise võimalused:

Abikokk, tase 3 Järvamaa Kutsehariduskeskus

Õppetöö toimub Paide õppekohas Köögiabiline, tase2 moodulite rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Teise taseme kutseõpe (EKR tase 2)Statsionaarne koolipõhine õpePuuduvad2 aastat
Saki järjekord: 
20