Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Teedeehitaja alusteadmised
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Troppimistööd teedeehituses
·   Teetöömasinate juhtimine ja hooldus
·   Lukksepatööd
·   Pinnasetööd
·   Geotehnika alused
·   Liiklusõpetus
·   Teede hooldamine ja remont
·   Teedemasinate juhtimine ja hooldus
·   Teedeehituse tehnoloogia
·   Kivisillutiste paigaldamine
·   CAD-joonestamine
·   Metsanduse alused ja saeõpetus

Õpingute jooksul on võimalik omandada juhtimisõigus:
B-kategooria
C1-kategooria
T-kategooria sõidukitele

Tunnistused:
Teehöövli-, buldooseri-, kopp-laaduri, -ekskavaatori- ja teerullijuhtimiseks

Õpingute lõppedes võimalus sooritatakse lõpueksam. 

Praktika:
·   II  ja III kursusel kokku 1040 tundi

Võimalused tööturul
·   teetööline
·   buldooserijuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht
·   asfalteerija

Teetööline ja teedeehitusmasina juht töötab üldjuhul teedeehitusobjektil. Nende tööks on uute teede ehitamine või vanade rekonstrueerimine. Tänapäeval on teedeehitusega tegelevad ettevõtted  spetsialiseerunud teatud tööde tegemiseks, seega on ettevõtte masinad planeeritud kindlate tegevuste sooritamiseks. Teedeehitajale tuleb kasuks meeskonnatöö oskus. Teedeehituse objektid asuvad tihtilugu kodupaigast kaugel ja seega tuleb arvestada komandeeringutega ning suvel ka tunduvalt pikemate tööpäevadega. Head teedeehitajat tunneb kvaliteetselt teostatud tööst ja see on parim soovitus edasistele pakkumistele.


NB! Saab õppida AINULT Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Eriala lõpetajad saavad sõiduauto, väikeveoautode ja teetöömasinate juhiload tasuta.
 
Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Teedeehitaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Loe, miks õppida meie koolis teedeehituse eriala: Siim Pae TE 13 kursus, 2012  

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid3 aastat
Saki järjekord: 
2