Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

Omandad teadmised:
·    põllumajandustehnikast (traktorid, põllumajandusmasinad)
·    taimekasvatusest (kultuuride kasvatamine, mullateadus, väetamisõpetus, taimekaitse, maaviljelus)
·    loomakasvatusest (piima- ja lihaveisekasvatus, eriloomakasvatus, farmitehnoloogia)
·    ettevõtte majandamisest (majandus ja ettevõtlus, põllumajandustarkvara, arvepidamine, tasuvusarvestused) 
·    tööohutusest, seadusandlusest
·    metallitöödest ja keevitusest
·    metsandusest

Omandatakse  B-, C1- ja T-kategooria juhiload. Traktori juhiload juba esimesel õppeaastal!

Võimalus on omandada taimekaitsetöötaja tunnistus!

Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis kus on kõik võimalused kaasaegsel tasemel taimekasvatuse ja loomaksvatuse õppimiseks (haritavat maad 500 hektarit, masinapark, farmikompleks piima- ja  lihaveistega, hobusetall).

Praktika:
III aastal 42 EKAP-it ehk 28 nädalat, 30 EKAP-it taimekasvatuse praktikat ja 12 EKAP-it loomakasvatuse praktikat.

Õpingud lõpevad põllumajandustöötaja, tase 4 kutseeksamiga. Omandatakse kutsekeskharidus.

Võimalused tööturul
·    põllumajandusettevõtted (taimekasvatus, loomakasvatus)
·    põllumajandussaaduste varumise ja müügiga tegelevad ettevõtted
·    põllumajandusmasinatega tegelevad  ettevõtted, põllumajandust teenindavad firmad

Edasiõppimise võimalused:

Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68.
 

Lisainfo:
Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat 6 kuud
Saki järjekord: 
1