Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Õppekavarühm: Põllumajandus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Põllumajandusmasinad ja farmitehnika
·    Taimekasvatus
·    Loomakasvatus
·    Majandus ja ettevõtluse alused
·    Töökeskkonna ohutus- ja tööseadusandlus
·    Liiklus
·    Metsandus, ehitus- ja remonditööd, metallitööd

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    III aastal 42 EKAP e.28 nädalat (12 EKAP veisekasvatusettevcõttes ja 30 EKAP taimekasvatusettevõttes)

Võimalused tööturul
·    põllumajandusettevõtted (taimekasvatus, loomakasvatus)
·    talud
·    põllumajandusmasinatega tegelevad ettevõtted

Nüüdisaegne põllumajanduslik tootmine nõuab kõrgetasemelist oskustöötajat. Põllumajanduserialal õppimine annab põhjalikud teadmised ja oskused taime- ja loomakasvatusest, farmiseadmetest ja süvendatult põllumajandustehnikast. Õppe käigus omandatakse tasuta B-, C1- ja T-kategooria juhiload. Võimalus on omandada taimekaitsetöötaja tunnistus!

Õpilastel on võimalus juba esimesel õppeaastal saada T-kategooria traktori juhiload!

Praktiline õpe sooritatakse õppemajandis kus on kaasaegne traktori- ja põllutöömasinate park, farmikompleks, lihaveisekasvatus ning hobusetall, lisaks üle 500 hektari põllumaad.

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68.
 

Lisainfo:
Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat 6 kuud
Saki järjekord: 
1