Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisel eripuhastustöötaja)

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@]jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  üle nädala neljapäeval-reedel  ja sobib ka töötavale inimesele. Esimene sessioon on 07.- 08.09.2023

Sessioonid:

 I poolaastal

21.- 22.09.2023

05.- 06.10.2023

19.- 20.10.2023

02.- 03.11.2023

16.- 17.11.2023

30.11 - 01.12.2023

14.- 15.12.2023

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Tööks ettevalmistamine
·   Suurpuhastuse tegemine
·   Hoolduskoristuse tegemine
·   Eripuhastustööde tegemine

Õpingute lõppedes   puhastusteenindaja, tase 3 (eripuhastus) kutseeksam

Võimalused tööturul
·   Puhastusteenindaja
·   Eripuhastustöötaja

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Eripuhastustöötaja töö on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Edasiõppimise võimalused:
puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastusteenindaja tase 3 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne koolipõhine õpePuuduvad1 aasta
Saki järjekord: 
50