Puhastusteenindaja-juhendaja

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  üle nädala  neljapäeval-reedel ja sobib ka töötavale inimesele.

Õppetöö algus 08.- 09.09.22

Sessioonid:
22.- 23.09.22
06.- 07.10.22
20.- 21.10.22
03.- 04.11.22
17.- 18.11.22
01.- 02.12.22
15.- 16.12.22
12.- 13.01.23
26.- 27.01.23
09- 10.02.23

Praktika 4 nädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Koristusvajaduse määratlemine
·   Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
·   Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
·   Hoolduskoristus ja suurpuhastus
·   Kaastöötajate juhendamine

Õpingute lõppedes võimalus sooritada puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutseeksam 

Võimalused tööturul
·   puhastusteenindaja-juhendaja
·   objektijuht
·   objektivanem
·   vanemkoristaja 

Puhastusteenindaja-juhendaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

Edasiõppimise võimalused:
puhastustööde juht, tase 5 Järvamaa Kutsehariduskeskus

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeVähemalt 3. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu6 kuud (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
42