Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Õppekavarühm: Transporditeenused
Esita avaldus www.sais.ee

Töökogemuse korral on võimalik kasutada praktika ülekandmisel VÕTA-t (varasema õppimise ja töökogemuse arvestamine).

Oskused ja teadmised mida omandad:
·  Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine
·  Kaupade paigutamine hoiukohtadele
·  Väljastustellimuste komplekteerimine ja saadetiste pakkimine
·  Saadetise üleandmine ja/või lähetamine
·  Inventeerimine
·  Lao puhastamine ja laoseadmete korrashoid
·  Riskide ohjeldamine laos
·  Klientide teenindamine laos
·  Tõstukite ehitus, hooldus ja juhtimine

Õpingute lõppedes võimalus sooritada laotöötaja, tase 4 kutseeksam.

Praktika:
· 10 õppenädalat

Võimalused tööturul
·  laotöötaja
·  kaubakäitleja
·  kaubapaigutaja
·  komplekteerija
·  laoabitööline
·  tõstukijuht 

Laotöötaja sessiooniajad 2023.-24.õ.a

06.12.2023, 10.01-12.01.24, 07.02-09.02, 06.03-08.03, 10.04-11.04,
15.05-16.05, 07.06, 21.08, 11.09-12.09, 09.10-10.10,13.11-14.11

 

Uus alustav grupp 2024-25.õ.a

Laotöötaja sessioonõpe toimub kord kuus kolmapäeviti, neljapäeviti, reedeti.

2024-25.õ.a sessiooniajad on koostamisel

Planeeritav õppesessiooni algus oktoobri lõpp,novembri algus 2024.õ.a

Laotöötaja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, teisaldamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise, lisaväärtustoimingute ja inventeerimisega.

Laotöötaja täidab ka muid klientidele lisateenuste osutamisega seotud tööülesandeid.
Laotöötaja teab kaupade paigutamise põhimõtteid, juhib kaupade ümberpaigutamiseks kasutatavaid tõstukeid ja kasutab muid seadmeid. Töö nõuab laos töökorralduse ja ohutustehnikanõuete täpset järgimist.
Laotöötaja on võimeline iseseisvalt koostöös klienditeenindusega lahendama klientidega seotud probleeme. Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas. Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

Edasiõppimise võimalused:
·    Laojuht, tase 5 erialal  Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas Laotöötaja eriala rakenduskava kohaselt.
Rakenduskava 2022
Õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe SessioonõpePõhiharidus1 aasta (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
20