Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppetöö: 
EL-23 S
    22.09.2023
09.10-12.10.2023
23.10-26.10.2023
06.11-09.11.2023
20.11-23.11.2023
08.01-11.01.2024
     22.01.2024
23.01-25.01.2024
05.02-08.02.2024
26.02-29.02.2024
11.03-14.03.2024
01.04-04.04.2024

EL-22

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Sisetööde elektriku alusteadmised 
·   Hoone elektripaigaldiste ehitamine 
·   Hoone elektripaigaldiste käit
·   Erialase joonestamise alused
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 

Praktika: 780 tundi

Võimalused tööturul
·   sisetöödeelektrik
·   elektrimontöör
 

Elektrik töötab uute elektrisüsteemide ehitamisel, vanade süsteemide renoveerimisel või  elektrikäitude hooldamisel. Samuti ehitab elektrik välisliine ja paigaldab tänavavalgusteid.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit ,sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Nõudlus elektrikutele on püsiv, sest lisaks uusehitustele vajavad elektrisüsteemide korrastamist ka sajad tuhanded kodumajapidamised.

Õppetöö toimub Paide õppekohas,  Sisetööde elektriku õppekava kohaselt.
Kooli õppekava
Rakenduskava 2022

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus2 aastat
Saki järjekord: 
83