Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459

Õppeliik: neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: Põllumajandus
Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus
Õppeaeg: 1 aasta
Õppetöö algus: 08.09.2020

2020/2021 õa õppesessioonide ajad:
08.09-11.09;  13.10-16.10;  10.11-13.11; 01.12-04.12; 26.01.21-29.01.21; 16.02.21-19.02.21; 16.03.21-19.03.21;  13.04.21-16.04.21, 11.05.21-14.05.21; 25.05.21-28.05.21

Omandatavad erialamoodulid:
·    Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas·    
·    Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine
·    Põllukultuuride koristamine ja säilitamine
·    Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine
·    Põllumajandusmasinate ja –seadmete hooldamine ja remontimine
    
Õpingute lõppedes on võimalus sooritada taimekasvataja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·     30 EKAP

Võimalused tööturul
·     põllumajandusettevõtted

Taimekasvataja on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm) ja rohumaaviljeluskultuuride kasvatusele. Tema põhilisteks tööülesanneteks taimekasvatussaaduste tootmisel on sööda varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta koristab saaki, säilitab seda ja valmistab müügiks ette.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Taimekasvatustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Taimekasvataja, tase 4 õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68

Kontakt:

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
20