Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel  korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades. Õppetöö algab 12.09.23

2023/2024 õa õppesessioonide ajad: 12.09-15.09; 03.10-06.10; 24.10-27.10; 14.11-17.11; 05.12-08.12; 23.01.24-26.01.24; 20.02-23.02; 12.03-15.03, 16.04-19.04; 14.05-17.05

Praktiline õpe õpptöö ajal, toimub kooli õppefarmis. Õppefarmis on ca 80 lüpsilehma, 2020 aastal paigaldati uus lüpsirobot. Kooli lihaveisekarjas on esindatud kõik Eestis kasvatatavad lihaveisetõud.

Läbitavad moodulid
·   Veiste hooldamine 
·   Veiste tervishoid
·   Veiste söötmine
·   Lüpsmine
·   Veiste karjatamine
·   Veiste taastootmine
·   Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas·

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomakasvataja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   30 EKAP

Võimalused tööturul
·   põllumajandusettevõtted

Veisekasvataja põhilisteks tööülesanneteks loomakasvatussaaduste tootmisel on loomade heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine loomade taastootmisega seotud töödel ning lüpsmine.

Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Veisekasvatustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Loomakasvataja, tase 4 veisekasvataja õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68

Kontakt:

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
21