Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Õppekavarühm: Põllumajandus

Õppetöö algus: 10.09.2019

Õppesessioonide ajad:

10.09-13.09; 08.10-11.10; 05.11-08.11; 19.11-22.11; 03.12-06.12;
14.01-17.01; 11.02-14.02; 03.03-06.03; 17.03-20.03; 21.04-24.04; 26.05-29.05.

Omandatavad erialamoodulid:

·   Põllumajandusmasinatega töötamine
·   Juhtimine ja majandamine
·   Lindude hooldamine
·   Lindude söötmine
·   Lindude tervishoid
·   Lindude taastootmine
·   Linnusaaduste tootmine

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   30 EKAP

Võimalused tööturul
·   põllumajandusettevõtted

Põllumajandustöötaja, tase 4 linnukasvataja põhilisteks tööülesanneteks linnukasvatussaaduste tootmisel on lindude heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine lindude taastootmisega seotud töödel ning linnusaaduste tootmisel.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja, tase 4 linnukasvataja õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68

Kontakt:

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus Maaelu
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
23