Paide õppekoht

Laojuht tase 5 õppekaval saad õppida vaid Järvamaa Kutsehariduskeskuses!

Lisainfo/õppima asumine:juhtõpetaja Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppetöö algus jaanuar 2025

Sessiooni ajad 2025. õppeaastal:
15.01-16.01.2024, 29.01-30.01, 12-13.02, 26.02-27.02, 12.03-13.03,
26.03-27.03, 08.04-09.04, 23.04-24.04, 07.05-08.05, 21.05-22.05
Eksam juunis 2025

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Kaupade vastuvõtmise korraldamine
·   Kaupade hoiustamise korraldamine
·   Laos hoiukohtade organiseerimine ja korrashoiu tagamine
·   Kaupade väljastamise korraldamine
·   Lao klienditeeninduse korraldamine ning pretensioonide ja reklamatsioonide lahendamine
·   Varude inventuuride planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine
·   Laoressursside juhtimine
·   Lao tehnoloogiate kasutamise planeerimine
·   Laoprotsessi planeerimine
·   Laoprotsessi planeerimine

Õpingud lõpevad laojuht, tase 5 kutseeksamiga. Laojuht, tase 5 tervikkutse sisaldab "Inventeerija" osakutset.

Praktika:
·  5,2 õppenädalat 

Võimalused tööturul
·  Laojuhataja
·  Laojuht

5. taseme laojuht korraldab ja juhib ladude laotoiminguid ja nendega seotud infovoogude liikumist. Ta planeerib ja kasutab lao ressursse ning korraldab lao inventuure.

Laojuht töötab iseseisvalt või meeskonnas, olles meeskonna juht. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega ning valida ja rakendada kaasaegseid lao- ja infotehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid uute lahenduste leidmiseks.

Laojuht vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.


Edasiõppimise võimalused:
rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis
rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis

Õppetöö toimub Paide õppekohas Laojuht tase 5 rakenduskava kohaselt.
Laojuht tase 5 töökohapõhise õppe rakendukava.
Õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisKeskharidus ja laotöötaja või logistiku abi tase 4 vastavad kompetentsid6 kuud (töökohapõhine)
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpe (paindlik) Keskharidus ja laotöötaja või logistiku abi tase 4 vastavad kompetentsid6 kuud (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
23