Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Keemiatehnoloogia ja-protsessid

Õppetöö 2022/2023:
VO-22õ - 07.10
VO-21õ - 14.10

Oskused ja teadmised mida omandad:

·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Veekäitlusoperaatori alusteadmised
·   Elektrotehnika ja automaatika alused
·   Veekäitlusjaamade seadmete ja süsteemide korrashoid ning hooldus
·   Veekäitlusprotsesside juhtimine
·   Joogiveekäitlus
·   Reoveekäitlus
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
·   Erialane võõrkeel
·   Klienditeenindus
·   Keskkonnakaitse ja säästev areng
·   Erialased tarkvaraprogrammid
·   Lukksepa-ja keevitustööd

Praktika

·   Praktika 780 tundi on integreeritud põhiõpingute moodulitesse

Õpingute lõppedes võimalus sooritada Veekäitlusjaama operaator tase 5  kutseeksam.

Võimalused tööturu
Tuleviku tööandjad on veekäitlusega tegelevad ettevõtted, kes omavad joogivee- ja reoveepuhasteid ning operaatori teenuseid osutavad ettevõtted. Sealhulgas vee-ettevõtted nagu näiteks AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk ja teised vee-ettevõtted, millest saad parima ülevaate Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelt http://evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2/.

Tööpakkujateks on ka puhasteid omavad suured tööstusettevõtted nagu näiteks AS Estonian Cell http://www.estoniancell.ee, Horizon Pulp & Paper Ltd http://www.horizon.ee, Põltsamaa Felix http://www.felix.ee ja mitmed teised ettevõtted.
Operaatori teenuseid pakkuvad ettevõtted on näiteks OÜ Türi Vesi  http://www.tyrivesi.ee ja  OÜ aqua consult baltic http://www.aquaconsult.ee.

Veekäitlus on kiirelt arenev valdkond kus digitaliseerumine ja IT tehnoloogiad omandavad järjest olulisemat rolli. Operaatoritest oleneb kui puhas on inimestele pakutav joogivesi ja keskkonnahoid, mis määravad meie kõigi elukvaliteedi

Õppetöö toimub Särevere õppekohas Veekäitlusoperaatori rakenduskava kohaselt.
Veekäitlusoperaator 2021 rakenduskava.

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.


Küsi lähemalt:
Ivar Kohjus
juhtõpetaja
525 5265

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Keskharidus2 aastat
Saki järjekord: 
82