Särevere õppekoht

Lisainfo: juhtõpetaja Külli Marrandi-Kallas, kylli.marrandi [at] jkhk.ee, tel. 5345 0406
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

2023/24 õa õppesessioonide ajad:

19.-22.09; 10-13.10; 31.10-03.11;

21-24.11; 12 -15.12; 16 -19.01.

Omandatavad erialamoodulid:
·   Juhtimine ja majandamine
·   Hobuste hooldamine
·   Hobuste söötmine
·   Hobuste tervishoid
·   Hobuste karjatamine
·   Hobuste taastootmine ja aretus

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustootja, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksam

Praktika:
·   10 EKAP (7 nädalat)

Võimalused tööturul
·   hobumajandusettevõtted

Põllumajandustootja, tase 5 on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab looma- või taimekasvatusliku tootmise eest vastavalt spetsialiseerumisele. Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest. Ta on kursis oma valitud valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi. Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu tootmise.

Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustootja, tase 5 hobusekasvatusspetsialist õppekava kohaselt.

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Külli Marrandi
Phone number: 
+372 5345 0406
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Õppima võib asuda keskharidusega isik kellel on omandatud valitud suuna 4 kutsetasemele vastavad kompetentsid ning keskharidus6 kuud
Saki järjekord: 
85