Erasmus+ haridustöötajate õpiränneAlates aastast 2021 lähtuvad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKIDEST

Soovid õpirändele minna? Anna meile oma osalemise soovist teada SIIN.

Kutseõpetajad, kelle välisriigis elluviidud õpiränne vastab tema koolitusvajadusele, saab õppekäiku arvestada stažeerimisena. Täpsem info juhtõpetajalt ja/või kinnitatud korrast "Järvamaa Kutsehariduskeskuse stažeerimise kord".

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2023 projektist 4 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

 

--- 

Projektis osalejate levitustegevus:
-  lähetusel nähtu-kogetu jagamine osakonnasiseselt
-  kokkuvõte ja selle kajastamine kooli infokanalites
-  uute töömeetodite jagamine kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral õpirände tulemuste jagamine täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel)
-  partneritevõrgustikes, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse ka tavaliselt erialast infot
-  ettevõtetes, kellega koostööd tehakse
-  kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse nii kodu- kui partnerkooli kutseõpetajatega. 
-  eriala liitude, katusorganisatsioonide (nt Eesti Ratsaspordi Liit), klubide, seltsi (nt Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi) liikmetega
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel

 

Lisainfo:

Erasmuse projekti koordinaator

Marleen Annabel Pukk, marleenannabel.pukk@jkhk.ee

 

Täiendavate küsimuste korral
Merje Mölter

 

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit

Alates aastast 2021 lähtuvad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKIDEST

Soovid õpirändele minna? Anna meile oma osalemise soovist teada SIIN.

Kutseõpetajad, kelle välisriigis elluviidud õpiränne vastab tema koolitusvajadusele, saab õppekäiku arvestada stažeerimisena. Täpsem info juhtõpetajalt ja/või kinnitatud korrast "Järvamaa Kutsehariduskeskuse stažeerimise kord".

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2023 projektist 4 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

 

--- 

Projektis osalejate levitustegevus:
-  lähetusel nähtu-kogetu jagamine osakonnasiseselt
-  kokkuvõte ja selle kajastamine kooli infokanalites
-  uute töömeetodite jagamine kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral õpirände tulemuste jagamine täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel)
-  partneritevõrgustikes, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse ka tavaliselt erialast infot
-  ettevõtetes, kellega koostööd tehakse
-  kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse nii kodu- kui partnerkooli kutseõpetajatega. 
-  eriala liitude, katusorganisatsioonide (nt Eesti Ratsaspordi Liit), klubide, seltsi (nt Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi) liikmetega
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel

 

Lisainfo:

Erasmuse projekti koordinaator

Marleen Annabel Pukk, marleenannabel.pukk@jkhk.ee

 

Täiendavate küsimuste korral
Merje Mölter

 

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit