Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppetöö algus: 2022 õppegruppi ei avata

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
·   Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
·   Seinte katmine rullmaterjalidega  
·   Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega
·   PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused
·   Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused
·   Säästva renoveerimise alused  
·   Tasandustööd 

Võimalused tööturul
·   Maaler, ehitusviimistleja

Maaler töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes. Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. 
Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas
Maaler tase 4 rakenduskava 2020
Õppekava 2020

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisPõhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
89