Täienduskoolitus

Autokool

Järvamaa Kutsehariduskeskus (koolitusluba nr 6919 HTM) korraldab B-, C, C1- ja T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitust.


B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus 

Järvamaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Teooria.ee Autokooliga ja Liikluslab Baltic OÜ-ga
Koolituse kestus on 60 ak. tundi, 30 tundi teooriaõpet ja 30 tundi sõiduõpet.
Õppetöö algab 2. septembril 2024
Hind 1050 eurot, sisaldab sõiduõpet.
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse  õppekava 
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse (põimõpe) õppekava 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 33 ak. tundi.

Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 596 eurot sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 6 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 37 ak. tundi, õppetöö algab 27. mai 2024

Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 1033 eurot (venekeelne õpe), sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet.
Hind 841 eurot (eestikeelne õpe) sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava (osaline e-õpe) 
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 63 ak. tundi, õppetöö algab 2. septembril 2024

Õpe on mõeldud neile, kellel eelnevalt juhiload puuduvad.
Hind 992 eurot sisaldab 52 tundi teooriaõpet ja 11 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava

C-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on  31  ak. tundi, 21 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet. 
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
C -kategooria  mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 280 eurot sisaldab 4 tundi harjutamist ja Transpordiameti sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 56 eurot.
Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.
C1-alamkategooria täiendav sõidutund 35 eurot.
B-kategooria täiendav sõidutund 40 eurot.

 • Koolituste hinnad on koos käibemaksuga.

 • Kõikidel koolitustel lisandub Transpordiametis riigilõiv.

 • Koolitusel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Liiklusteooria järeleksam (alates kolmandast korrast)  hind 35.- eur.

 • Järgmine järeleksam toimub september 2024. 

Seadusandlusest

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21). § 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:

 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning

 • kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.

Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.


 
Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:
Ruth Türk, koolitusjuht
E-post: ruth.turk@jkhk.ee
Telefon: +372 5329 2188

B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus 

Järvamaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Teooria.ee Autokooliga ja Liikluslab Baltic OÜ-ga
Koolituse kestus on 60 ak. tundi, 30 tundi teooriaõpet ja 30 tundi sõiduõpet.
Õppetöö algab 2. septembril 2024
Hind 1050 eurot, sisaldab sõiduõpet.
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse  õppekava 
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse (põimõpe) õppekava 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 33 ak. tundi.

Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 596 eurot sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 6 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 37 ak. tundi, õppetöö algab 27. mai 2024

Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 1033 eurot (venekeelne õpe), sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet.
Hind 841 eurot (eestikeelne õpe) sisaldab 27 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava (osaline e-õpe) 
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on 63 ak. tundi, õppetöö algab 2. septembril 2024

Õpe on mõeldud neile, kellel eelnevalt juhiload puuduvad.
Hind 992 eurot sisaldab 52 tundi teooriaõpet ja 11 tundi sõiduõpet.
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava

C-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Koolituse kestus on  31  ak. tundi, 21 tundi teooriaõpet ja 10 tundi sõiduõpet. 
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
C -kategooria  mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 280 eurot sisaldab 4 tundi harjutamist ja Transpordiameti sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 56 eurot.
Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.
C1-alamkategooria täiendav sõidutund 35 eurot.
B-kategooria täiendav sõidutund 40 eurot.

 • Koolituste hinnad on koos käibemaksuga.

 • Kõikidel koolitustel lisandub Transpordiametis riigilõiv.

 • Koolitusel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Liiklusteooria järeleksam (alates kolmandast korrast)  hind 35.- eur.

 • Järgmine järeleksam toimub september 2024. 

Seadusandlusest

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21). § 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:

 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning

 • kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.

Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.


 
Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:
Ruth Türk, koolitusjuht
E-post: ruth.turk@jkhk.ee
Telefon: +372 5329 2188