Koolielu

COVID-19 tõkestamine

Kooli nõukogu otsus seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega


Tulenevalt Vabariigi valitsuse 05.05.2000 määrusest nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud juhendist „Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel“ ning võttes aluseks kooli riskianalüüsi otsustab kooli nõukogu:

1.  JKHK töölepingulised ning käsunduslepingu alusel töötavad isikud peavad tõendama EL COVID tõendiga (digitaalselt või väljaprinditult), et on: 
1.1 vaktsineerimiskuuri läbinud või 
1.2 COVID-19 haiguse läbi põdenud eelneva kuue kuu jooksul või 
1.3 teinud kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
EL COVID tõendi puudumisel tuleb tõendada antikehade kiirtesti negatiivne tulemus üks kord nädalas. Positiivse testi korral tuleb sellest koheselt teavitada struktuuriüksuse juhti.
Testimise kulud kannab kool kuni 31. detsembrini 2021. Antikehade kiirtest tehakse kooli meditsiinitöötaja juures.

2.  JKHK täienduskoolitustel õppijad peavad (tasemeõppes õppijad ei pea) tõendama EL COVID tõendiga (digitaalselt või väljaprinditult), et on: 
2.1 vaktsineerimiskuuri läbinud või 
2.2 COVID-19 haiguse läbi põdenud eelneva kuue kuu jooksul või 
2.3 teinud kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne
EL COVID tõendi puudumisel tuleb tõendada antikehade kiirtesti negatiivne tulemus üks kord nädalas. Positiivse testi korral tuleb sellest koheselt teavitada struktuuriüksuse juhti.
Tõenduse kontrollimise korraldab struktuuriüksuse juht või juhtõpetaja.

3.  JKHK külalised peavad kooli ruumides kandma maski.

4.  Tõenduse olemasolu on õigus kontrollida kooli direktoril, struktuuriüksuste juhtidel, juhtõpetajatel ning nende poolt suuliselt volitatud isikutel. Samadel isikutel on õigus keelata tõendamisest keeldunuid või haigustunnustega isikuid kooli hoonetesse sisenemast.

5.  COVID viirusega seonduvalt loetakse kõrgema riskigrupiga töötajateks kõiki kooli töötajad.

Tulenevalt Vabariigi valitsuse 05.05.2000 määrusest nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud juhendist „Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel“ ning võttes aluseks kooli riskianalüüsi otsustab kooli nõukogu:

1.  JKHK töölepingulised ning käsunduslepingu alusel töötavad isikud peavad tõendama EL COVID tõendiga (digitaalselt või väljaprinditult), et on: 
1.1 vaktsineerimiskuuri läbinud või 
1.2 COVID-19 haiguse läbi põdenud eelneva kuue kuu jooksul või 
1.3 teinud kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
EL COVID tõendi puudumisel tuleb tõendada antikehade kiirtesti negatiivne tulemus üks kord nädalas. Positiivse testi korral tuleb sellest koheselt teavitada struktuuriüksuse juhti.

Testimise kulud kannab kool kuni 31. detsembrini 2021. Antikehade kiirtest tehakse kooli meditsiinitöötaja juures.

2.  JKHK täienduskoolitustel õppijad peavad (tasemeõppes õppijad ei pea) tõendama EL COVID tõendiga (digitaalselt või väljaprinditult), et on: 
2.1 vaktsineerimiskuuri läbinud või 
2.2 COVID-19 haiguse läbi põdenud eelneva kuue kuu jooksul või 
2.3 teinud kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne
EL COVID tõendi puudumisel tuleb tõendada antikehade kiirtesti negatiivne tulemus üks kord nädalas. Positiivse testi korral tuleb sellest koheselt teavitada struktuuriüksuse juhti.
Tõenduse kontrollimise korraldab struktuuriüksuse juht või juhtõpetaja.

3.  JKHK külalised peavad kooli ruumides kandma maski.

4.  Tõenduse olemasolu on õigus kontrollida kooli direktoril, struktuuriüksuste juhtidel, juhtõpetajatel ning nende poolt suuliselt volitatud isikutel. Samadel isikutel on õigus keelata tõendamisest keeldunuid või haigustunnustega isikuid kooli hoonetesse sisenemast.

5.  COVID viirusega seonduvalt loetakse kõrgema riskigrupiga töötajateks kõiki kooli töötajad.