Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.


Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

IT- tugiisik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Õppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPuuduvadÕppeaeg1 aasta

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Maili Rannas, maili.rannas@jkhk.ee, tel. 503 6060
Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Oskused ja teadmised, mida omandad:
•   Testimine
•   Lahenduse juurutamine
•   Dokumentatsiooni koostamine
•   Kasutajatugi
•   Muutmise tugi
•   Teenuse osutamine
•   Hariduse ja koolituse pakkumine
•   Infoturbe haldamine   

Praktika:
10 õppenädalat

Võimalused tööturul:
•   IT-süsteemide nooremspetsialist
•   IT tugiisik
•   Kasutajatoe nooremspetsialist
•   IT-tehnik
•   Arvutitehnik

IT tugiisik: töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus, järgides üksikasjalisi juhiseid. Ta võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- alaste probleemide lahendamine, edastades neist keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT tugiisiku põhilised tööülesanded on IT-süsteemide lahenduste juurutamine, katsetamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine.
IT tugiisik suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Ta avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

Edasiõppimise võimalused:
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4  Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT-tugiisik rakenduskavakohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.