Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse

href="https://www.jkhk.ee/et/hariduslike-erivajadustega">Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel erialasid

Põllumajandustootja - LINNUKASVATUSSPETSIALIST

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Eeldus alustamiseksÕppima võib asuda keskharidusega isik kellel on omandatud valitud suuna 4 kutsekvalifikatsiooni tasemele vastavad kompetentsidÕppeaeg6 kuud

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp@jkhk.ee, tel. 508 3459
Õppekavarühm: Põllumajandus

2019/2020 õa õppesessioonide ajad:

17.09-20.09; 01.10-04.10; 29.10-01.11; 12.11-15.11; 26.11-29.11; 10.12-13.12; 21.01.20-24.01.20

Omandatavad erialamoodulid:
·   Juhtimine ja majandamine
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
·   Lindude hooldamine
·   Lindude söötmine
·   Lindude tervishoid
·   Lindude taastootmine ja aretus
·   Linnusaaduste tootmine

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustootja, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   10 EKAP (7 nädalat)

Võimalused tööturul
·   põllumajandusettevõtted

Põllumajandustöötaja, tase 5 on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab linnukasvatusliku tootmise eest. 

Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine.
Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest. Ta on kursis oma valitud valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi. Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise. linnukasvataja põhilisteks tööülesanneteks linnukasvatussaaduste tootmisel on lindude heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine lindude taastootmisega seotud töödel ning linnusaaduste tootmisel.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja, tase 5 linnukasvatusspetsialist õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68 Põllumajandustootja, tase 5, kutsestandard 11-07062013-03/6k 07.06.2013. Kutseharidusstandard VV määrus 26. 08.2013 nr 130

Kontakt:
juhtõpetaja

Aive Kupp