Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.


Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses) (TKP)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)ÕppevormTöökohapõhine õpeEeldus alustamiseksPuuduvadÕppeaeg1 aasta

Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses)
Töökohapõhine õpe

Õppekavarühm: Koduteenindus

Kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohal ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis.
Õppetöö ettevõttes toimub vastavalt kokkulepitud õppetöögraafikule:
Tartu - igal teisipäeval
Jõgeva - igal kolmapäeval
Viljandi - igal neljapäeval

Oskused ja teadmised mida omandad:
•  Koristusvajaduse määratlemine
•  Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
•  Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
•  Hoolduskoristus ja suurpuhastus
•  Tervishoiuasutuste hügieen ja hoolduspuhastus

Õpingute lõppedes  puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksam

Võimalused tööturul:
•  Puhastusteenindaja
•  Eripuhastustöötaja

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine.
Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks.
Eripuhastustöötaja töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega.
Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Edasiõppimise võimalused:
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas ja ettevõtetes Puhastusteenindaja, tase 3 (tervishoiu -ja hoolekandeasutustrle)  moodulite rakenduskava kohaselt.

Kooli õppekava

Laida Reitmann