Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.


Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Veekäitlusoperaator (TKP)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutseõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisEeldus alustamiseksKeskharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viiaÕppeaeg2 aastat

Õppeliik: viienda taseme kutseõpe (EKR tase 5)
Õppekavarühm: keemiatehnoloogia ja-protsessid
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: keskharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia
Õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)

Õppetöö ajad:

VO-19/õ   VO-20/õ    
I  POOLAASTA   I  POOLAASTA  
16.10 Reovesi V.Kõrgmaa 9.10 Karjäär E.Rõuk
17.10 Reovesi E.Lember 10.10 Jäätmekäitlus,san.nõuded E.Hansar
           
30.10 Reovesi A.Kuusik 23.10 Alusteadmised-hüdroloogia M.Metsur
31.10 Reovesi T.Tenno 24.10 Elektrotehnika alused I.Tsvetkov
           
13.11 Reovesi A.Noorvee/ M.Kriipsalu 6.11 Alusteadmised-vee omadused J.Jaaku
14.11 Reovesi M.Kriipsalu 7.11 Alusteadmised-peenhõlje ja kolloid J.Jaaku
           
27.11 Jaam. juhtimine. scada M.Sild 20.11 Alusteadmised-reovesi T.Tenno
28.11 Jaam. juht. scada M.Sild 21.11 Alusteadmised-reovesi T.Tenno
           
11.12 Jaam. juhtimine E.Lember 4.12 Alusteadmised-hüdraulika, pumbad M.Gross
12.12 Jaam. juhtimine E.Lember 5.12 Alusteadmised-hüdraulika, pumbad M.Gross
           
      18.12 Automaatika alused M.Sild
      19.12 Automaatika alused M.Sild
           
II POOLAASTA   II POOLAASTA  
8.01 Joogivesi M.Gross 15.01 Seadmete hooldus, korrashoid K.Põhako
9.01 Joogivesi M.Gross 16.01 Seadmete hooldus, korrashoid K.Põhako
           
22.01 Joogivesi M.Kriipsalu 29.01 Seadmete hooldus, korrashoid A.Laanesoo
23.01 Joogivesi M.Kriipsalu 30.01 Seadmete hooldus, korrashoid A.Laanesoo
           
5.02 Seadmed A.Laanesoo 12.02 Joogivee-käitlus M.Gross
6.02 Seadmed A.Laanesoo 13.02 Joogivee-käitlus M.Gross
           
19.02 Seadmed K.Põhako 26.02 Reoveekäitlus V.Kõrgmaa
20.02 Seadmed K.Põhako 27.02 Reoveekäitlus V.Kõrgmaa
           
9.04 Juhtimine/ eksami ettev E.Lember 12.03 Plastkeevitus M.Sõõrumaa
10.04 Juhtimine/ eksami ettev T.Tenno 13.03 Keevitus A.Muru
           
23.04 Juhtimine/ eksami ettev M.Gross 26.03 Keevitus A.Muru
24.04 Juhtimine/ eksami ettev M.Kriipsalu 27.03 Keevitus A.Muru

Oskused ja teadmised mida omandad:

·     Töö- ja keskkonnaohutus
·     Veekäitlusoperaatori alusteadmised
·     Elektrotehnika ja automaatika alused
·     Veekäitlusjaamade seadmete ja süsteemide korrashoid ning hooldus
·     Veekäitlusprotsesside juhtimine

·     Joogiveekäitlus

·     Reoveekäitlus

·     Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

·     Erialane võõrkeel

·     Klienditeenindus

·     Keskkonnakaitse ja säästev areng

·     Erialased tarkvaraprogrammid

·     Lukksepa-ja keevitustööd


Praktika

Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Õpingute lõppedes võimalus sooritada Veekäitlusjaama operaator tase 5  kutseeksam.

Võimalused tööturul 
Tuleviku tööandjad on veekäitlusega tegelevad ettevõtted, kes omavad joogivee- ja reoveepuhasteid ning operaatori teenuseid osutavad ettevõtted. Sealhulgas vee-ettevõtted nagu näiteks AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk ja teised vee-ettevõtted, millest saad parima ülevaate Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelt http://evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2/.

Tööpakkujateks on ka puhasteid omavad suured tööstusettevõtted nagu näiteks AS Estonian Cell  http://www.estoniancell.ee, Horizon Pulp & Paper Ltd http://www.horizon.ee, Põltsamaa Felix  http://www.felix.ee ja mitmed teised ettevõtted. 
Operaatori teenuseid pakkuvad ettevõtted on näiteks OÜ Türi Vesi  http://www.tyrivesi.ee ja  OÜ aqua consult baltic  http://www.aquaconsult.ee.

Veekäitlus on kiirelt arenev valdkond kus digitaliseerumine ja IT tehnoloogiad omandavad järjest olulisemat rolli. Operaatoritest oleneb kui puhas on inimestele pakutav joogivesi ja keskkonnahoid, mis määravad meie kõigi elukvaliteedi.

Õppetöö toimub veekäitlusoperaatori töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.
Rakenduskava 2020
Kooli õppekava 2020

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.