Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

WISE-Working in Soft Skills for Employment

Elukestva õppe võtmepädevuste omandamine  koos kutseõppega

Kestvus: 2020 Oktoober- 2022 september

Patrnerid:
ENGIM PIEMONTE ASSOCIAZIONE, Itaalia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Soome
The Federation of Swedish Ostrobothnia for Educationand Culture/YA - Vocational College of Ostrobothnia, Soome
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Eesti
Ikaslan Bizkaia. Asoc. de Directores/as de Inst. pcos. desecundaria que imparten Form. Prof. en Bizkaia "Ikaslan Bizkaia", Hispaania
INTER COLLEGE APS, Taani     
Jåttå videregående skole, Norra
Formação Profissional, CRL Portugal
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE ASSOCIAZIONE, Itaalia

Projekti eesmärgid: Parimate praktikate jagamise projekti eesmärgiks on tutvuta  kuidas partnermaadel õpetatakse koos kutseharidusega ka sotsiaalseid oskusi ja muid võtmepädevusi, mida tööandjad tänapäeval oma töötajate juures väga oluliseks peavad. Tööandja ootavad oma uutelt töötajatelt eriti meeskonnatöö oskusi ja oskust muutustega kaasa minna.  Lähemalt tutvutakse Baskimaa ja Soome mudelitega õpilaste koolitamiseks nii et nad on valmis täitma tööandjate ootusi nii ametialaselt kui isikuomaduste poolest.