Meie koolist

Põhiväärtused


MISSIOON
VÄÄRT JA VÄÄRIKAS KUTSEOSKUS NING PÄDEV TÄIENDUSÕPE KOGU ELUKS

VISIOON
OLLA TUNTUD, TUNNUSTATUD JA HINNATUD ELUKESTVA KUTSEÕPPE KESKUS

PÕHIVÄÄRTUSED

  • KOOSTÖÖ – erinevatel tasanditel ja erinevate huvirühmadega toimuv koostöö tagab koolituse kõrge taseme oskustega spetsialistide ettevalmistamisel
  • PÜHENDUMUS – töötaja ja organisatsioon peavad teineteisest lugu ning ühiste eesmärkide nimel ollakse valmis pingutama
  • PÄDEVUS – pädevad töötajad ja õppijad on erialaliselt professionaalsed, säästliku mõtteviisiga ning nõudlikud nii enda kui teiste suhtes
  • PAINDLIKKUS – olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine erinevate vajaduste ja uute võimaluste tekkimisel ning olukordade lahendamisel
  • PIDEV ARENG – organisatsiooni, õppekavade ja õppetöö arendamiseks omandatakse pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, tehakse koostööd, ollakse pühendunud ja paindlikud

TUNNUSLAUSE
ÕPPIMINE ON SÜDAMEASI

ÜLDEESMÄRK
Luua Eesti elanikkonnale nende vajadustele ja võimetele vastavaid kvaliteetseid, paindlikke ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalusi, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.

MISSIOON
VÄÄRT JA VÄÄRIKAS KUTSEOSKUS NING PÄDEV TÄIENDUSÕPE KOGU ELUKS

VISIOON
OLLA TUNTUD, TUNNUSTATUD JA HINNATUD ELUKESTVA KUTSEÕPPE KESKUS

PÕHIVÄÄRTUSED

  • KOOSTÖÖ – erinevatel tasanditel ja erinevate huvirühmadega toimuv koostöö tagab koolituse kõrge taseme oskustega spetsialistide ettevalmistamisel
  • PÜHENDUMUS – töötaja ja organisatsioon peavad teineteisest lugu ning ühiste eesmärkide nimel ollakse valmis pingutama
  • PÄDEVUS – pädevad töötajad ja õppijad on erialaliselt professionaalsed, säästliku mõtteviisiga ning nõudlikud nii enda kui teiste suhtes
  • PAINDLIKKUS – olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine erinevate vajaduste ja uute võimaluste tekkimisel ning olukordade lahendamisel
  • PIDEV ARENG – organisatsiooni, õppekavade ja õppetöö arendamiseks omandatakse pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, tehakse koostööd, ollakse pühendunud ja paindlikud

TUNNUSLAUSE
ÕPPIMINE ON SÜDAMEASI

ÜLDEESMÄRK
Luua Eesti elanikkonnale nende vajadustele ja võimetele vastavaid kvaliteetseid, paindlikke ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalusi, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.