Meie koolist

Põhiväärtused


MISSIOON
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE MISSIOON ON EDENDADA HARIDUSE KVALITEETI, SUURENDADES MEIE ÕPPIJATE KONKURENTSIVÕIMET.

VISIOON
TEGUTSEME NII, ET KÕIK SOOVITAVAD MEIE KOOLI!

Järvamaa Kutsehariduskeskus on õppijat, töötajat ning arengut väärtustav nüüdisaegse õpikeskkonna, paindlike võimaluste ja laia erialavalikuga tuntud ning tunnustatud Eesti suurimaid ja edukamaid õppeasutusi.
Järvamaa Kutsehariduskeskus on ülemaailmse kutsehariduse osa, seda tunnustavad ja hindavad õppijad, lastevanemad, vilistlased, töötajad ja tööandjad. Kool on õppijasõbralik, nüüdisaegne, arenemis- ja vastutusvõimeline, tark ja mõistev.
 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • KOOSTÖÖ – mammutit üksi ei jahita
  • PÜHENDUMUS – töötame ühise eesmärgi nimel
  • PÄDEVUS – teame, mida teeme
  • PAINDLIKKUS – leiame lahendused
  • PIDEV ARENG – väärtustame õppimist

TUNNUSLAUSE
ÕPPIMINE ON SÜDAMEASI

MISSIOON
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE MISSIOON ON EDENDADA HARIDUSE KVALITEETI, SUURENDADES MEIE ÕPPIJATE KONKURENTSIVÕIMET.

VISIOON
TEGUTSEME NII, ET KÕIK SOOVITAVAD MEIE KOOLI!

Järvamaa Kutsehariduskeskus on õppijat, töötajat ning arengut väärtustav nüüdisaegse õpikeskkonna, paindlike võimaluste ja laia erialavalikuga tuntud ning tunnustatud Eesti suurimaid ja edukamaid õppeasutusi.
Järvamaa Kutsehariduskeskus on ülemaailmse kutsehariduse osa, seda tunnustavad ja hindavad õppijad, lastevanemad, vilistlased, töötajad ja tööandjad. Kool on õppijasõbralik, nüüdisaegne, arenemis- ja vastutusvõimeline, tark ja mõistev.
 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • KOOSTÖÖ – mammutit üksi ei jahita
  • PÜHENDUMUS – töötame ühise eesmärgi nimel
  • PÄDEVUS – teame, mida teeme
  • PAINDLIKKUS – leiame lahendused
  • PIDEV ARENG – väärtustame õppimist

TUNNUSLAUSE
ÕPPIMINE ON SÜDAMEASI