Õppetöö

Riigieksamid


Hea riigieksamite tegija Järvamaa KHKs! 

Riigieksamite ajad

Õppeaine                    Eksami toimumise aeg

Eesti keel                    20. aprill 2020
Inglise keel                 4.-11. mai 2020
Matemaatika               22. mai 2020

Õpilased, kes soovivad 2020. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuariks riigieksamitele registreeruma eksamite infosüsteemis (EIS).

Riigieksamitele registreerumine

  • Riigieksamitele registreerimine toimub Eksamite Infosüsteemis (EIS)

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

  • Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga.

EIS-is eksamitele registreerimise kasutusjuhendid leiate SA Innove kodulehelt:

Kui õpilane soovib teha riigieksamit, peab ta ennast ise riigieksamitele registreerima. Valides registreerimisel EIS-is eksamid mida ta sooritama hakkab. Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2020. a.

Kui õpilasel ei õnnestu ID-kaardi või mobiil ID-ga eksamitele registreerumine, tuleb pöörduda kooli EIS-i administraatori Reelika Lippuri poole ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel 5194 5300).
EIS-i administraator annab vajadusel vastavad paroolid, millega õpilane saab ennast eksamitele registreerida.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Koolipoolne kontaktisik: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Meelespea

·         Ekasmi toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust

·         Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

·         Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

·         Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

·         Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

·         Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

·         Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

·         Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·         Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·         Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Riigieksamite kohta leiad täiendavat infot SA Innove kodulehelt  https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee , tel. 5194 5300)

Edu eksamil!

Hea riigieksamite tegija Järvamaa KHKs! 

Riigieksamite ajad

Õppeaine                    Eksami toimumise aeg

Eesti keel                    20. aprill 2020
Inglise keel                 4.-11. mai 2020
Matemaatika               22. mai 2020

Õpilased, kes soovivad 2020. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuariks riigieksamitele registreeruma eksamite infosüsteemis (EIS).

Riigieksamitele registreerumine

  • Riigieksamitele registreerimine toimub Eksamite Infosüsteemis (EIS)

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

  • Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga.

EIS-is eksamitele registreerimise kasutusjuhendid leiate SA Innove kodulehelt:

Kui õpilane soovib teha riigieksamit, peab ta ennast ise riigieksamitele registreerima. Valides registreerimisel EIS-is eksamid mida ta sooritama hakkab. Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2020. a.

Kui õpilasel ei õnnestu ID-kaardi või mobiil ID-ga eksamitele registreerumine, tuleb pöörduda kooli EIS-i administraatori Reelika Lippuri poole ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel 5194 5300).
EIS-i administraator annab vajadusel vastavad paroolid, millega õpilane saab ennast eksamitele registreerida.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Koolipoolne kontaktisik: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Meelespea

·         Ekasmi toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust

·         Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

·         Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

·         Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

·         Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

·         Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

·         Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

·         Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·         Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·         Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Riigieksamite kohta leiad täiendavat infot SA Innove kodulehelt  https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee , tel. 5194 5300)

Edu eksamil!