Õppetöö

Riigieksamid

Avatud on registreerimine sügisel toimuvatele riigieksamite lisaeksamitel


Lisaeksamitele võivad registreeruda 2019/2020. õppeaastal kooli lõpetanud ja eelmistel aastatel gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikud.

Lisaeksamile saab registreeruda Eksamite Infosüsteemi https://eis.ekk.edu.ee/eis/ kaudu kuni 17. juulini 2020.

2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamid toimuvad 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal järgmiselt:
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september –2. oktoober 2020
eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Meelespea
· Eksami toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust.

· Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

· Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

· Eksaminandil võib eksamiruumis olla  kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.  

· Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu).

· Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik ruumi  sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel.  

· Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele. 

· Eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Õpilane võib võtta oma ÕSi. ÕSi ei jagata eksami ajal teiste kasutajatega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus.

· Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

· Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

· Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

· Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

· Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·  Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·  Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Edu eksamil!

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Lisaeksamitele võivad registreeruda 2019/2020. õppeaastal kooli lõpetanud ja eelmistel aastatel gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikud.

Lisaeksamile saab registreeruda Eksamite Infosüsteemi https://eis.ekk.edu.ee/eis/ kaudu kuni 17. juulini 2020.

2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamid toimuvad 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal järgmiselt:
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september –2. oktoober 2020
eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)


Meelespea
· Eksami toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust.

· Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

· Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

· Eksaminandil võib eksamiruumis olla  kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.  

· Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu).

· Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik ruumi  sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel.  

· Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele. 

· Eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Õpilane võib võtta oma ÕSi. ÕSi ei jagata eksami ajal teiste kasutajatega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus.

· Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

· Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

· Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

· Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

· Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·  Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·  Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Edu eksamil!

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)