Täienduskoolitus

Tasulised ja tellitavad koolitused


Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188


Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.


Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188

SOTSIAALTÖÖ, NÕUSTAMINE, LASTEHOID JA TEENUSED NOORTELE

Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus) (260 t) alustame 16. septembril (2473 eurot)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) kavandamisel sügisel (1995 eurot) 

Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik)Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

UUS! Lapsehoidja täienduskoolitus (120 t) kavandamisel sügisel (1098 eurot) Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik)

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t)  kavandamisel sügisel (305 eurot)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t) kavandamisel sügisel (577 eurot)

Tegevusjuhendaja koolitus (260 t) kavandamisel sügisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus (sh esmaabiandja ja toiduhügieeni koolitus) (200 t) kavandamisel sügisel

Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega (40 t)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) kavandamisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus) (96 t) kavandamisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) kavandamisel

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kavandamisel 

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)