Täienduskoolitus

Tellitavad koolitused


KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188


KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:


Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188

ESMAABI/TÖÖOHUTUS JA TOIDUHÜGIEEN

Esmaabiandja koolitus (16 t) 6. oktoober ja 4. detsember (Paides); 6. ja 7. november (Säreveres); 5. ja 6. detsember (Säreveres) (96 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) 4. detsember (Paides); 7. november (Säreveres), 6. detsember (Säreveres) (60 eurot)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) kavandamisel (66 eurot) 

e-kursus Toiduhügieeni koolitus (8 t) võimalik läbida õppijale meelepärasel ajal (66 eurot)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) kavandamisel  (90 eurot)

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) kavandamisel (216 eurot)