Koolielu

Toetused

Põhi- ja eritoetus

Sõidukulude hüvitamine 


Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE). 

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. 

Avaldused esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

 

Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotluste esitamine toimub õppeinfosüsteemis Tahvel. Avaldused tuleb esitada hiljemalt 5ndaks kuupäevaks, juurde tuleb lisada piletid. 

Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE). 

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. 

Avaldused esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

 

Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotluste esitamine toimub õppeinfosüsteemis Tahvel. Avaldused tuleb esitada hiljemalt 5ndaks kuupäevaks, juurde tuleb lisada piletid.