Koolielu

Toetused

Põhi- ja eritoetus

Sõidukulude hüvitamine 


Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE)

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. Avaldused tuleb esitada oma õppegruppide juhatajale. 

Põhitoetuse avaldus (doc) (pdf). 

Eritoetuse avaldus (doc) (pdf)

 

Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotlused tuleb esitada iga kuu 5ndaks kuupäevaks, oma õppegruppide juhatajale. 

Sõidukulude hüvitamise taotlus (doc) (pdf). 

Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE)

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. Avaldused tuleb esitada oma õppegruppide juhatajale. 

Põhitoetuse avaldus (doc) (pdf). 

Eritoetuse avaldus (doc) (pdf)

 


Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotlused tuleb esitada iga kuu 5ndaks kuupäevaks, oma õppegruppide juhatajale. 

Sõidukulude hüvitamise taotlus (doc) (pdf).