Vastuvõtt

Tööta ja õpi


Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Loe siit: Ära jää kooli hiljaks!
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Puhastustööde juht, 5. taseme kutseõpe, 6 kuud
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutseõpe, 2 aastat
IT turvaspetsialist, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta
Veekäitlusoperaator, 5. taseme kutseõpe, 2 aastat
Kinnisvarahaldur, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta 6 kuud
Lamekatuseehitaja, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta

Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Loe siit: Ära jää kooli hiljaks!
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Puhastustööde juht, 5. taseme kutseõpe, 6 kuud
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutseõpe, 2 aastat
IT turvaspetsialist, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta
Veekäitlusoperaator, 5. taseme kutseõpe, 2 aastat
Kinnisvarahaldur, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta 6 kuud
Lamekatuseehitaja, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta