Vastuvõtt

Tööta ja õpi


Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT tugiisik, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta
Veekäitlusoperaator, 5. taseme kutseõpe, 2 aastat

Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, 4.taseme kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT tugiisik, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta
Veekäitlusoperaator, 5. taseme kutseõpe, 2 aastat