Uudised

10.-12. detsember toimus Särevere tehnikamajas täienduskoolituse 20-tunnine mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus 18. detsember gartoselin

Pädevus on vajalik mootorsõidukite hooldajatel, kes puutuvad kokku sõidukite kliimasüsteemidega, et tagada töö kvaliteet ja keskkonnanõuetest kinnipidamine. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad kõik mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama osakutse pädevustunnistust.


24 õppijat omandas meie koolitajate Ain Luige, Gennadi Oloneni ja Tõnu Taalimäe juhendamisel mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kõik õppijad sooritasid edukalt mootorsõiduki tehnik tase 4 osakutse. Õppijate hulgas oli ka 15 osalejat Tallinna Linnatranspordi AS-ist. Selleks, et tagada F-gaaside kasutamise ohjeldamise tõhusus, on vaja piirata võimalust lisada mootorsõidukitele kliimaseadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 150, ja keelustada kliimaseadmete täitmine selliste gaasidega. Eksami võttis vastu kutse andja Autokutseõppe Liit. 

Kui me ei soovi globaalse temperatuuri edasist soojenemist, tuleb "kütmine" kasvuhoonegaasidega lõpetada.

Astu ka sina praktilisi samme, et sinu süsinikjalajälg oleks väike!
 

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest 

24 õppijat omandas meie koolitajate Ain Luige, Gennadi Oloneni ja Tõnu Taalimäe juhendamisel mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kõik õppijad sooritasid edukalt mootorsõiduki tehnik tase 4 osakutse. Õppijate hulgas oli ka 15 osalejat Tallinna Linnatranspordi AS-ist. Selleks, et tagada F-gaaside kasutamise ohjeldamise tõhusus, on vaja piirata võimalust lisada mootorsõidukitele kliimaseadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 150, ja keelustada kliimaseadmete täitmine selliste gaasidega. Eksami võttis vastu kutse andja Autokutseõppe Liit. 

Kui me ei soovi globaalse temperatuuri edasist soojenemist, tuleb "kütmine" kasvuhoonegaasidega lõpetada.

Astu ka sina praktilisi samme, et sinu süsinikjalajälg oleks väike!
 

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest