Uudised

Alustame 21. jaanuaril hooldustöötaja täienduskoolitusega 13. jaanuar heleri.vallimägi


Koolitus algab 21. jaanuaril 2022 Paide õppekohas.

Kursusele on oodatud isikud, kes soovivad täiendada või omandada sotsiaaltöö valdkonnas kutsealaseid oskusi ja töötada hoolekandeasutuses hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega. Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel taotleda hooldustöötaja kutset.

Kasuks tuleb valdkonnas töötamise kogemus või soov alustada tööd hooldustöötajana. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija toetab, abistab, hooldab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel ning loob talle vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt sobiva elukeskkonna, järgides oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit.

Õppe sisu

 • Sissejuhatus teemasse
 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Töö lastega
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadustega inimestega
 • Suhtlemine
 • Esmaabiandja koolitus
 • Toiduhügieen

Koolituse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda. Koolitusele registreerunutele saadame täpsema info koolituse korralduse kohta.

Kursuse maksumus ühele osalejale on 1960 eurot + käibemaks (arvestusega, et õppegrupis minimaalselt 5 osalejat).

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Uuri võimalusi osalemaks kursusel koolituskaardi toetusel SIIT

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

Registreerimine koolitusele SIIN

Koolitus algab 21. jaanuaril 2022 Paide õppekohas.

Kursusele on oodatud isikud, kes soovivad täiendada või omandada sotsiaaltöö valdkonnas kutsealaseid oskusi ja töötada hoolekandeasutuses hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega. Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel taotleda hooldustöötaja kutset.

Kasuks tuleb valdkonnas töötamise kogemus või soov alustada tööd hooldustöötajana. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija toetab, abistab, hooldab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel ning loob talle vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt sobiva elukeskkonna, järgides oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit.

Õppe sisu

 • Sissejuhatus teemasse
 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Töö lastega
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadustega inimestega
 • Suhtlemine
 • Esmaabiandja koolitus
 • Toiduhügieen

Koolituse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda. Koolitusele registreerunutele saadame täpsema info koolituse korralduse kohta.

Kursuse maksumus ühele osalejale on 1960 eurot + käibemaks (arvestusega, et õppegrupis minimaalselt 5 osalejat).

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Uuri võimalusi osalemaks kursusel koolituskaardi toetusel SIIT

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

Registreerimine koolitusele SIIN