Uudised

„Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises“ täienduskoolitusel tuletati meelde igapäevaseid pisikeeleasju 19. detsember heleri.vallimägi


Täienduskoolituses toimus ajavahemikus 26. november - 18. detsember 20tunnine koolitus "„Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises“.

Uuendused keeles on paratamatud, sest kõik meie ümber on muutumises ja nii muutuvadki sõnad ja sõnade tähendused. Uuendused ei sureta keelt välja, vaid muudavad seda.

Koolitusel tuletati meelde igapäevaseid pisikeeleasju: üldine õigekiri, numbrite ja lühendite õigekiri ja käänamine, tsitaatsõnad ja laensõnad, tühikud ja komad. Vaadati  üle uuendused keelekorralduses ja e-kirjaga seotud teemad. Palju põnevust tekitas kantseliit ja selle vältimine.

Lõpetajad arvasid, et koolitus oli huvitav ja teemad vajalikud. Täheldati, et kantseliidi vältimist oleks tahtnud pikemaltki kuulata ning rohkem teha praktilisi harjutusi kuuldu kinnistamiseks. Mõnigi arvas, et koolituspäevi oleks võinud olla rohkem.

Uuendustele tuleb olla avatud, kuid ka muutuvat keelt peab harima ja korrastama. Kindel on see, et keelereeglid vahetuvad koos põlvkonnaga ja aastaid tagasi õpitu ei ole vale, vaid praegu on teised reeglid.

Eve Rõuk

Järvamaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja ja täiskasvanute koolitaja

Täienduskoolituses toimus ajavahemikus 26. november - 18. detsember 20tunnine koolitus "„Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises“.

Uuendused keeles on paratamatud, sest kõik meie ümber on muutumises ja nii muutuvadki sõnad ja sõnade tähendused. Uuendused ei sureta keelt välja, vaid muudavad seda.

Koolitusel tuletati meelde igapäevaseid pisikeeleasju: üldine õigekiri, numbrite ja lühendite õigekiri ja käänamine, tsitaatsõnad ja laensõnad, tühikud ja komad. Vaadati  üle uuendused keelekorralduses ja e-kirjaga seotud teemad. Palju põnevust tekitas kantseliit ja selle vältimine.

Lõpetajad arvasid, et koolitus oli huvitav ja teemad vajalikud. Täheldati, et kantseliidi vältimist oleks tahtnud pikemaltki kuulata ning rohkem teha praktilisi harjutusi kuuldu kinnistamiseks. Mõnigi arvas, et koolituspäevi oleks võinud olla rohkem.

Uuendustele tuleb olla avatud, kuid ka muutuvat keelt peab harima ja korrastama. Kindel on see, et keelereeglid vahetuvad koos põlvkonnaga ja aastaid tagasi õpitu ei ole vale, vaid praegu on teised reeglid.

Eve Rõuk

Järvamaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja ja täiskasvanute koolitaja