Uudised

Diivi Põdersoo teeb kahepäevase koolituse bioohutuskava koostamisest kodulindudele Säreveres 06. november sirle.eelma


Head linnukasvatajad!

Tule koolitusele ja koosta koolituse lõpuks oma lindudele vajalik bioturvalisuse kava.

Alates 1. detsember 2022 peab kõigil, kellel linde rohkem kui 50, olema see kava koostatud.

Kodulindude bioturvalisuse kava kohustuslikuks muutumine tuleneb maaeluministri 17.11.2021 määrusest nr 56 „Nende loomaliikide loetelu, millesse kuuluvate loomade pidamisel koostab isik bioturvalisuse kava“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119112021004

06. detsember ja 08. detsember 2023 viib Diivi Põdersoo läbi kahepäevase koolituse "Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel" Säreveres.

Rahastajaks on PRIA.

Koolitusele saab eelnevalt registreerida SIIN

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN

Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Head linnukasvatajad!

Tule koolitusele ja koosta koolituse lõpuks oma lindudele vajalik bioturvalisuse kava.

Alates 1. detsember 2022 peab kõigil, kellel linde rohkem kui 50, olema see kava koostatud.

Kodulindude bioturvalisuse kava kohustuslikuks muutumine tuleneb maaeluministri 17.11.2021 määrusest nr 56 „Nende loomaliikide loetelu, millesse kuuluvate loomade pidamisel koostab isik bioturvalisuse kava“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119112021004

06. detsember ja 08. detsember 2023 viib Diivi Põdersoo läbi kahepäevase koolituse "Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel" Säreveres.

Rahastajaks on PRIA.

Koolitusele saab eelnevalt registreerida SIIN

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN

Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188