Uudised

Hea lapsehoidja või lasteaiaõpetaja! Meil on Sulle koolituspakkumine! 18. aprill heleri.vallimägi


Hea lapsehoidja või lasteaiaõpetaja!

Kui soovid oma kutset taastõendada või kaasajastada oma teadmisi tööks lastega, siis oled oodatud osalema 120-tunnisel "Lapsehoidja täienduskoolitusel".

Koolitus algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 25. augustil. Edasised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga.

Anna oma soovist meile varakult teada ja registeeri edasise info saamiseks SIIN

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (80 t) hõlmab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi.

 • I Lapsest lähtuv turvaline, loov ja mänguline kasvukeskkond (8 t)

- Turvalise, hooliva ja salliva keskkonna kohandamine või loomine. Laste iseseisvuse kasvatamine, loovuse väärtustamine ja mängu juhendamine. Vaimne ja füüsiline tervis. Austavad suhted. Ruumi kujundamine, disain, keskkonnamüra ja mürasaaste, valgus.

 • II Riikliku õppekava rakendamine (8 t)

- Üldoskused. Keel ja kõne. Eesti keel teise keelena. Matemaatika. Keskkond ja mina. Liikumine. Muusika. Kunst. Digipädevused, ettevõtluspädevused. Tervise edendamine.

 • III Tegevuste planeerimine, läbiviimine ja analüüs (8 t)

- Tegevuste planeerimine ja ressursside valik (aeg, vahendid, materjalid). Üleplaneerimine ja alaplaneerimine. Eakohased tegevused ja vahendid. Tegevuse dokumenteerimine ja analüüs.

 • IV Lapsehoidja kutse-eetika. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga (16 t)

- Kutse-eetika põhimõtted. Konfidentsiaalsus-ja kutse-eetikanormidest lähtumine töötades lapsevanema ja erivajadusega lapsega. Suhtlemise baasoskused. Eneseareng. Eneseanalüüs.

 • V Erivajadused, erivajaduste põhjused ja raskusastmed (16 t)

- Arengulised ja hariduslikud erivajadused. Abivahendite liigid ja kohandamine. Alternatiivkommunikatsioon. Muusika, kunsti ja loovtegevuste kasutamine alternatiivkommunikatsiooni võimalusena. Lapse arengupotentsiaali märkamine ja tugevuste toetamine (õppe)tegevustes.

 • VI Esmaabiandja koolitus (16 t)

- Abivajaja tervisliku seisundi hindamine.

- Esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades lapse tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust.

- Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

- Praktiline esmaabi ülesanne.

 • VII Majapidamis- ja korrastustööd (8 t)

- Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööde planeerimine ja läbiviimine.

- Olmehügieen. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.

- A-ja antiseptika, kätehügieen, pindade puhastus ja desinfektsioon

Õppetegevuse käigus lahendatakse kutse taastõendamisel hinnatavaid I etapi e-testi küsimusi ja II etapi situatsioonülesandeid.

 • Iseseisev töö (40 t) - Eneseanalüüsi protsess. Portfoolio koostamine. Toetab kutse taotlemisel toimuva e-testi sooritamist ja situatsioonülesannete lahendamist.

Tutvu koolituse õppekavaga lähemalt SIIN

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1080 eurot.

Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa. Igaühele sobiv maksegraafik!

Lisaks uuri võimalusi Töötukassast koolitustoetuse saamiseks SIIT

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. Registreerin koolitusele SIIT

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Hea lapsehoidja või lasteaiaõpetaja!

Kui soovid oma kutset taastõendada või kaasajastada oma teadmisi tööks lastega, siis oled oodatud osalema 120-tunnisel "Lapsehoidja täienduskoolitusel".

Koolitus algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 25. augustil. Edasised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga.

Anna oma soovist meile varakult teada ja registeeri edasise info saamiseks SIIN

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (80 t) hõlmab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi.

 • I Lapsest lähtuv turvaline, loov ja mänguline kasvukeskkond (8 t)

- Turvalise, hooliva ja salliva keskkonna kohandamine või loomine. Laste iseseisvuse kasvatamine, loovuse väärtustamine ja mängu juhendamine. Vaimne ja füüsiline tervis. Austavad suhted. Ruumi kujundamine, disain, keskkonnamüra ja mürasaaste, valgus.

 • II Riikliku õppekava rakendamine (8 t)

- Üldoskused. Keel ja kõne. Eesti keel teise keelena. Matemaatika. Keskkond ja mina. Liikumine. Muusika. Kunst. Digipädevused, ettevõtluspädevused. Tervise edendamine.

 • III Tegevuste planeerimine, läbiviimine ja analüüs (8 t)

- Tegevuste planeerimine ja ressursside valik (aeg, vahendid, materjalid). Üleplaneerimine ja alaplaneerimine. Eakohased tegevused ja vahendid. Tegevuse dokumenteerimine ja analüüs.

 • IV Lapsehoidja kutse-eetika. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga (16 t)

- Kutse-eetika põhimõtted. Konfidentsiaalsus-ja kutse-eetikanormidest lähtumine töötades lapsevanema ja erivajadusega lapsega. Suhtlemise baasoskused. Eneseareng. Eneseanalüüs.

 • V Erivajadused, erivajaduste põhjused ja raskusastmed (16 t)

- Arengulised ja hariduslikud erivajadused. Abivahendite liigid ja kohandamine. Alternatiivkommunikatsioon. Muusika, kunsti ja loovtegevuste kasutamine alternatiivkommunikatsiooni võimalusena. Lapse arengupotentsiaali märkamine ja tugevuste toetamine (õppe)tegevustes.

 • VI Esmaabiandja koolitus (16 t)

- Abivajaja tervisliku seisundi hindamine.

- Esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades lapse tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust.

- Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

- Praktiline esmaabi ülesanne.

 • VII Majapidamis- ja korrastustööd (8 t)

- Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööde planeerimine ja läbiviimine.

- Olmehügieen. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.

- A-ja antiseptika, kätehügieen, pindade puhastus ja desinfektsioon

Õppetegevuse käigus lahendatakse kutse taastõendamisel hinnatavaid I etapi e-testi küsimusi ja II etapi situatsioonülesandeid.

 • Iseseisev töö (40 t) - Eneseanalüüsi protsess. Portfoolio koostamine. Toetab kutse taotlemisel toimuva e-testi sooritamist ja situatsioonülesannete lahendamist.

Tutvu koolituse õppekavaga lähemalt SIIN

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1080 eurot.

Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa. Igaühele sobiv maksegraafik!

Lisaks uuri võimalusi Töötukassast koolitustoetuse saamiseks SIIT

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. Registreerin koolitusele SIIT

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611