Uudised

Hea võimalus õppida eesti keelt. Alustame 12. septembril kell 17.00 Paide õppekohas 31. august heleri.vallimägi


Alustame 12. septembril kell 17.00 Paide õppekohas "Eesti keele koolitus algajatele (A1-tase) vene keele baasil" (120 t) koolitusega.

Kursuse tulemusel õppija mõistab ja kasutab eesti keelt nii kõnes kui kirjas A1- tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Koolitusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

Hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1206 eurot. Koolitaja Olga Paatsi.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Alustame 12. septembril kell 17.00 Paide õppekohas "Eesti keele koolitus algajatele (A1-tase) vene keele baasil" (120 t) koolitusega.

Kursuse tulemusel õppija mõistab ja kasutab eesti keelt nii kõnes kui kirjas A1- tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Koolitusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

Hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1206 eurot. Koolitaja Olga Paatsi.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611