Uudised

Hooldustöötajate täienduskoolitus alustab 18. märtsil 09. märts heleri.vallimägi


18. märtsil alustab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 96-tunnine koolitus "Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus)".

Eesmärk: koolituse tulemusel töötab õppija hooldusteenust vajavate klientidega nii ava- kui asutushoolduses.

Koolituse sihtgrupp: erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega sotsiaal- ja tervishoiuasutuste töötajad (hooldustöötajad, hooldusõed, põetajad, sotsiaaltöötajad, eakate tugiisikud) ning omastehooldajad, koduhooldusteenuse pakkujad. Samuti isikud, kes soovivad sotsiaaltöö valdkonnas omandada kutsealaseid oskusi ja tulevikus töötada eakate hooldusasutustes.  

Teemad:

 • abivajaja vajadustest ja seisundist tulenev juhendamine ning toetamine
 • ergonoomilised töövõtted ja abivahendid
 • abivajaja juhedamine abivahendi kasutamisel
 • erinevad hooldusvõtted lähtuvalt abivajaja haiguse eripärast
 • esmaabi andmine abivajajale
 • hooldus- ja tegevusplaani koostamine

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Lisaks saavad õppijad pärast vastavate teemade läbimist esmaabiandja koolituse tunnistuse.

Õpe toimub 18. märts, 25. märts, 1. aprill, 8. aprill, 15. aprill, 22. aprill, 29. aprill, 30. aprill, 6. mai, 13. mai, 20. mai ja 27. mai.

Koolituse maksumus 876 eurot osaleja kohta.

Õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN

Kursusele registreerimine toimub SIIT

Täienduskoolitus

 

18. märtsil alustab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 96-tunnine koolitus "Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus)".

Eesmärk: koolituse tulemusel töötab õppija hooldusteenust vajavate klientidega nii ava- kui asutushoolduses.

Koolituse sihtgrupp: erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega sotsiaal- ja tervishoiuasutuste töötajad (hooldustöötajad, hooldusõed, põetajad, sotsiaaltöötajad, eakate tugiisikud) ning omastehooldajad, koduhooldusteenuse pakkujad. Samuti isikud, kes soovivad sotsiaaltöö valdkonnas omandada kutsealaseid oskusi ja tulevikus töötada eakate hooldusasutustes.  

Teemad:

 • abivajaja vajadustest ja seisundist tulenev juhendamine ning toetamine
 • ergonoomilised töövõtted ja abivahendid
 • abivajaja juhedamine abivahendi kasutamisel
 • erinevad hooldusvõtted lähtuvalt abivajaja haiguse eripärast
 • esmaabi andmine abivajajale
 • hooldus- ja tegevusplaani koostamine

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Lisaks saavad õppijad pärast vastavate teemade läbimist esmaabiandja koolituse tunnistuse.

Õpe toimub 18. märts, 25. märts, 1. aprill, 8. aprill, 15. aprill, 22. aprill, 29. aprill, 30. aprill, 6. mai, 13. mai, 20. mai ja 27. mai.

Koolituse maksumus 876 eurot osaleja kohta.

Õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN

Kursusele registreerimine toimub SIIT

Täienduskoolitus