Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolitus ja Sakret sobitasid kokku täiskasvanu tahtmised, tööandja vajadused ja koolitaja poolt pakutava õppe 03. juuni gartoselin

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituses lõppes 160-tunnine „Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus“, kus õppijad said selgeks logistika, veonduse ja laondusega seotud tööülesanded, nagu kauba maanteevedude korraldamine, kaubavarude täiendamine, veateated, pretensioonid ja reklamatsioonid.


Koolituse teeb eriliseks selle kavandamine, mis algas möödunud aasta novembrikuus ettevõtte Sakreti külastusega. Koolitajad  Villo Vuks ja Aili Kendaru pidasid vajalikuks ja oluliseks vaadelda nende tulevast õppijat tema töökohal Sakretis ja saadud info põhjal kujundasid õppijat toetava ja tema vajadusi arvestava õppekava. Vahepeal tekkis veel ühel täiskasvanud õppijal huvi selle koolituse vastu ja nõnda kasvas õppegrupp kaheliikmeliseks.

Õppijad omandasid kolme kuuga veokorraldaja-logistik tase 4 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Järgmisel nädalal saavad õppijad veel viimase võimaluse lihvida enda teadmisi ja valmistuda 10.juunil toimuvaks kutseeksamiks.

„Motiveeritud õppijatega on lausa lust tööd teha. Koolitusel tekkis isegi dialoog, rääkimata arutelust. Kõik osapooled õppisid üksteise kogemustest,“ tunnistas koolitaja Villo Vuks. 

Õppijad jäid koolituse ja koolitajatega väga rahule. „See koolitus oligi täpselt selline, mis tarvis. Koolitajad avasid silmad kaasaegsete süsteemide kasulikkusele ning andsid edasi suurel hulgal enda kogemusi ja teadmisi. Koolitus andis palju häid praktilisi näiteid erinevatest töösituatsioonidest. Koolituspäevad olid tempokad ja haigutamiseks mahti polnud,“ sõnasid õppijad.

Koolituse lõpus tuli õppijatel sooritada ka proovieksam, mis koosnes valikvastustega testist, kolme juhtumi analüüsist ja simulatsioonülesandest veoportaali keskkonnas.

Soovime osalejatele edu eksamil, tugevat närvi ja rõõmsat meelt!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest

Koolituse teeb eriliseks selle kavandamine, mis algas möödunud aasta novembrikuus ettevõtte Sakreti külastusega. Koolitajad  Villo Vuks ja Aili Kendaru pidasid vajalikuks ja oluliseks vaadelda nende tulevast õppijat tema töökohal Sakretis ja saadud info põhjal kujundasid õppijat toetava ja tema vajadusi arvestava õppekava. Vahepeal tekkis veel ühel täiskasvanud õppijal huvi selle koolituse vastu ja nõnda kasvas õppegrupp kaheliikmeliseks.

Õppijad omandasid kolme kuuga veokorraldaja-logistik tase 4 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Järgmisel nädalal saavad õppijad veel viimase võimaluse lihvida enda teadmisi ja valmistuda 10.juunil toimuvaks kutseeksamiks.

„Motiveeritud õppijatega on lausa lust tööd teha. Koolitusel tekkis isegi dialoog, rääkimata arutelust. Kõik osapooled õppisid üksteise kogemustest,“ tunnistas koolitaja Villo Vuks. 


Õppijad jäid koolituse ja koolitajatega väga rahule. „See koolitus oligi täpselt selline, mis tarvis. Koolitajad avasid silmad kaasaegsete süsteemide kasulikkusele ning andsid edasi suurel hulgal enda kogemusi ja teadmisi. Koolitus andis palju häid praktilisi näiteid erinevatest töösituatsioonidest. Koolituspäevad olid tempokad ja haigutamiseks mahti polnud,“ sõnasid õppijad.

Koolituse lõpus tuli õppijatel sooritada ka proovieksam, mis koosnes valikvastustega testist, kolme juhtumi analüüsist ja simulatsioonülesandest veoportaali keskkonnas.

Soovime osalejatele edu eksamil, tugevat närvi ja rõõmsat meelt!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest