Uudised

Leia endale sobiv täienduskoolitus ja terita ennast digipädevaks! 12. jaanuar heleri.vallimägi


Viiruskriisis edukaks toimetulekuks on töötajatel vaja juurde õppida digioskusi, riskijuhtimise, tootearenduse, turunduse, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja koostööoskusi, selgus täna ilmunud COVID-19 mõjusid analüüsinud SA Kutsekoda OSKA uuringust. 

Uuringus analüüsiti COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju töötajate ja oskuste vajaduse muutusele erinevatel tegevusaladel Eestis ning selgitati välja olulisemad koolitusvajadused. Uuringu viis Kutsekoda läbi juuni-november 2020, tehes koostööd Arenguseire Keskusega.
Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes. OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA peaanalüütiku Yngve Rosenbladi sõnul kasvatas kriis plahvatuslikult vajadust töötajate täiendusõppe järele. „Viiruskriis annab tõuke töö automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks. Kaugtöö ja e-kaubandus nõuavad aina paremaid digioskusi, samuti kolib turundus e-kanalitesse“, ütles Rosenblad. „Juhtidele on uueks proovikiviks kodukontoris või lausa sadu kilomeetreid eemal asuva meeskonna juhtimine ning kriisikommunikatsioon. Koostöödki tuleb paljudel õppida tegema ekraani vahendusel“, vahendas Rosenblad uuringu tulemusi.

Samuti läksid hinda teadmised turvalise töökeskkonna ning töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmisest.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituste valikust leiab palju digioskusi toetavaid ja täiendavaid koolitusi. Leidke endale sobivaim ja teritage ennast digipädevaks koos teiste täiskasvanutega.

Koolitustega saab lähemalt tutvuda ja registreeruda SIIN

Täienduskoolitus

 

Viiruskriisis edukaks toimetulekuks on töötajatel vaja juurde õppida digioskusi, riskijuhtimise, tootearenduse, turunduse, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja koostööoskusi, selgus täna ilmunud COVID-19 mõjusid analüüsinud SA Kutsekoda OSKA uuringust. 

Uuringus analüüsiti COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju töötajate ja oskuste vajaduse muutusele erinevatel tegevusaladel Eestis ning selgitati välja olulisemad koolitusvajadused. Uuringu viis Kutsekoda läbi juuni-november 2020, tehes koostööd Arenguseire Keskusega.
Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes. OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA peaanalüütiku Yngve Rosenbladi sõnul kasvatas kriis plahvatuslikult vajadust töötajate täiendusõppe järele. „Viiruskriis annab tõuke töö automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks. Kaugtöö ja e-kaubandus nõuavad aina paremaid digioskusi, samuti kolib turundus e-kanalitesse“, ütles Rosenblad. „Juhtidele on uueks proovikiviks kodukontoris või lausa sadu kilomeetreid eemal asuva meeskonna juhtimine ning kriisikommunikatsioon. Koostöödki tuleb paljudel õppida tegema ekraani vahendusel“, vahendas Rosenblad uuringu tulemusi.

Samuti läksid hinda teadmised turvalise töökeskkonna ning töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmisest.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituste valikust leiab palju digioskusi toetavaid ja täiendavaid koolitusi. Leidke endale sobivaim ja teritage ennast digipädevaks koos teiste täiskasvanutega.

Koolitustega saab lähemalt tutvuda ja registreeruda SIIN

Täienduskoolitus