Uudised

Mäo klaasitehase töötajad elustavad täienduskoolituses inglisekeelset töö- ja suhtlusalast sõnavara 23. mai gartoselin

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolitus on Saint-Gobain Glassolutions Mäo tehasega inglise keele koosõpet teinud juba alates 2016. aastast. Sel korral toimub keeleõpe kahes grupis ja kaks korda nädalas. Õpingud algasid 20.mail ja lõpevad 20.juunil.


Algajate grupis õpivad täiskasvanud end igapäevastes tööga seonduvates situatsioonides suuliselt väljendama, arendades inglisekeelset sõnavara ning kinnistades lauseehitust.
Edasijõudnute grupis lihvitakse olemasolevaid teadmisi, harjutatakse arvamust avaldama ja seisukohti väljendama, selgitama ja kokkuleppeid sõlmima.

Koolituse eripära seisneb selles, et õpetaja Ene Pener kohandab inglise keele õppe vastavalt keeleõppija oskustele ja nende tasemetele. Selline lähenemine on vajalik õppija individuaalsuse toetamiseks, keeleõpingutes seatud eesmärkide saavutamiseks ja loob eeldused nauditavaks õppeprotsessiks.

Oleme valmis sarnasteks koostöökoolitusteks ka kõikide teiste ettevõtetega.

Õnnelikku õppimist kõigile!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest

Algajate grupis õpivad täiskasvanud end igapäevastes tööga seonduvates situatsioonides suuliselt väljendama, arendades inglisekeelset sõnavara ning kinnistades lauseehitust.
Edasijõudnute grupis lihvitakse olemasolevaid teadmisi, harjutatakse arvamust avaldama ja seisukohti väljendama, selgitama ja kokkuleppeid sõlmima.

Koolituse eripära seisneb selles, et õpetaja Ene Pener kohandab inglise keele õppe vastavalt keeleõppija oskustele ja nende tasemetele. Selline lähenemine on vajalik õppija individuaalsuse toetamiseks, keeleõpingutes seatud eesmärkide saavutamiseks ja loob eeldused nauditavaks õppeprotsessiks.

Oleme valmis sarnasteks koostöökoolitusteks ka kõikide teiste ettevõtetega.

Õnnelikku õppimist kõigile!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest