Oluline

NB! Olulised tähelepanekud õppetöö korraldamisel alates 18.maist 18. mai Valev.Väljaots


COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolis läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd.
Osalise õppetöö või õppetööd toetavate tegevuste läbiviimisel kooliruumides arvestame asjaoluga, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

● Õppetöö toimub kontaktõppe kui ka e-õppe puhul tunniplaani alusel.
● Haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla (sh eksamile).
● Kooli tulemisel ühistranspordiga soovitame kõigil kanda bussides maske.
● Kooli sisenedes desinfitseerime käed.
● Kaitsevisiiride ja -maskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele soovituslik.
Riskirühma kuuluvad õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus.
Kaitsemaski küsi õpetajalt.
● Koolihoonetes viibimisel korraldame tegevused ja koolis liikumise nii, et maksimaalselt vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgime, et lähikontaktsete arv on võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.
● Õppetööd korraldatakse hajutatult, võimalusel järgitakse 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel. Õppijate ja töötajate liikumine hoones (sh sissepääs) ja territooriumil korraldatakse hajutatult, lähtuvalt õppehoone eripärast ja õpilaste arvust.
● ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õppijat. Juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi, võib õpperühm olla suurem.
● Õppegrupid on päeva jooksul võimalikult samas ruumis. Õpetajad liiguvad gruppide juurde.
● Toitlustamine kooli sööklas toimub hajutatult gruppide kaupa.
● Riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimiseks vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid eksamiruumis) tagab eksami korraldaja SA Innove, kool on selles protsessis vahendaja.
● Eksamitel, riigieksamitel ja kutseeksamitel on ruumis korraga nii mitu inimest, kui võimaldab 2  meetrist distantsi nõude täitmine.

Koolis olles täida järgmisi hügieeninõudeid:
1. Pese käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasuta desinfitseerimisvahendit.
2. Võimaliku piisknakkuse edasikandumise ärahoidmiseks väldi kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle) ja täida 2+2 reeglit.
3. Vajadusel kanna kaitsemaski. Kaitsemask toimib 4 tundi. Iga 4 tunni järel tuleb mask vahetada. Maske küsi õpetaja käest. Kasutatud mask tuleb panna kasutatud maskide prügikotti.
4. Korduvkasutatavad maskid tuleb vahetamisel pakkida suletud kilekotti ja kodus desinfitseerida. Kodus valmistatud maskid toimivad keskmiselt 2 tundi.
5. Ära anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste asju (kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.) Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.
6. Ära katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
7. Aevastades või köhides kata oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid viska kohe selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pese kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.
8. Me ei kogune gruppidesse ning ära jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile, vaid liigu koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.

 

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolis läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd.
Osalise õppetöö või õppetööd toetavate tegevuste läbiviimisel kooliruumides arvestame asjaoluga, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

● Õppetöö toimub kontaktõppe kui ka e-õppe puhul tunniplaani alusel.
● Haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla (sh eksamile).
● Kooli tulemisel ühistranspordiga soovitame kõigil kanda bussides maske.
● Kooli sisenedes desinfitseerime käed.
● Kaitsevisiiride ja -maskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele soovituslik.
Riskirühma kuuluvad õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus.
Kaitsemaski küsi õpetajalt.
● Koolihoonetes viibimisel korraldame tegevused ja koolis liikumise nii, et maksimaalselt vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgime, et lähikontaktsete arv on võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.
● Õppetööd korraldatakse hajutatult, võimalusel järgitakse 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel. Õppijate ja töötajate liikumine hoones (sh sissepääs) ja territooriumil korraldatakse hajutatult, lähtuvalt õppehoone eripärast ja õpilaste arvust.
● ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õppijat. Juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi, võib õpperühm olla suurem.
● Õppegrupid on päeva jooksul võimalikult samas ruumis. Õpetajad liiguvad gruppide juurde.
● Toitlustamine kooli sööklas toimub hajutatult gruppide kaupa.
● Riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimiseks vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid eksamiruumis) tagab eksami korraldaja SA Innove, kool on selles protsessis vahendaja.
● Eksamitel, riigieksamitel ja kutseeksamitel on ruumis korraga nii mitu inimest, kui võimaldab 2  meetrist distantsi nõude täitmine.

Koolis olles täida järgmisi hügieeninõudeid:
1. Pese käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasuta desinfitseerimisvahendit.
2. Võimaliku piisknakkuse edasikandumise ärahoidmiseks väldi kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle) ja täida 2+2 reeglit.
3. Vajadusel kanna kaitsemaski. Kaitsemask toimib 4 tundi. Iga 4 tunni järel tuleb mask vahetada. Maske küsi õpetaja käest. Kasutatud mask tuleb panna kasutatud maskide prügikotti.
4. Korduvkasutatavad maskid tuleb vahetamisel pakkida suletud kilekotti ja kodus desinfitseerida. Kodus valmistatud maskid toimivad keskmiselt 2 tundi.
5. Ära anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste asju (kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.) Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.
6. Ära katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
7. Aevastades või köhides kata oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid viska kohe selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pese kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.
8. Me ei kogune gruppidesse ning ära jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile, vaid liigu koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.